محصولات سایت

غذاساز متفرقه Food Processor Other

به فروشگاه اینترنتی غذاساز متفرقه نوترین ها خوش آمدید

غذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP8015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP8015

Green House GH-FP8015 Food Processor

مدلغذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP8015
تعداد تنظیمات سرعت پنج سرعته
دارای همزن
دارای صفحه نمایشگر
دارای مخلوط کن
آب مرکبات گیری
دارای آبمیوه گیری
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
دارای خردکن
عملکرد لحظه‌ای
تماس بگیرید
غذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP9015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP9015

Green House GH-FP9015 Food Processor

مدلغذا ساز گرین هاوس مدل GH-FP9015
دارای صفحه نمایشگر
دارای همزن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای خردکن
عملکرد توربو
آب مرکبات گیری
دارای آسیاب کن
تعداد تنظیمات سرعت پانزده سرعته
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
تماس بگیرید
غذاساز کیپ مدل NJM-9100TK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کیپ مدل NJM-9100TK

مدلغذاساز کیپ مدل NJM-9100TK
عملکرد توربو
دارای آبمیوه گیری
دارای چرخ گوشت
دارای مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعت تک سرعته
دارای صفحه نمایشگر
دارای آسیاب کن
دارای خردکن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای همزن
عملکرد لحظه‌ای
تماس بگیرید
غذاساز کلترونیک مدل KM 3646
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کلترونیک مدل KM 3646

Clatronic KM 3646 Food Processor

مدلغذاساز کلترونیک مدل KM 3646
دارای مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
عملکرد لحظه‌ای
دارای صفحه نمایشگر
دارای چرخ گوشت
دارای خردکن
دارای خمیر زن
دارای آسیاب کن
عملکرد توربو
دارای آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
غذاساز کلترونیک مدل KM 3645
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کلترونیک مدل KM 3645

Clatronic KM 3645 Food Processor

مدلغذاساز کلترونیک مدل KM 3645
دارای آسیاب کن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای خمیر زن
عملکرد لحظه‌ای
دارای همزن
دارای صفحه نمایشگر
دارای چرخ گوشت
خردکن کوچک
دارای مخلوط کن
تماس بگیرید
غذاساز کزینارت مدل EP16DCE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کزینارت مدل EP16DCE

Cuisinart EP16DCE Food Processor

مدلغذاساز کزینارت مدل EP16DCE
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
تعداد تنظیمات سرعت تک سرعته
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
دارای آبمیوه گیری
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد توربو
دارای مخلوط کن
دارای همزن
پوره ساز و رب ساز
دارای خمیر زن
دارای چرخ گوشت
دارای خردکن
عملکرد لحظه‌ای
تماس بگیرید
غذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063

Profi Cook PC KM 1063 Food Processor

مدلغذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063
دارای خردکن
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
دارای خمیر زن
دارای چرخ گوشت
عملکرد توربو
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای صفحه نمایشگر
دارای همزن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
خردکن کوچک
دارای آسیاب کن
دارای آبمیوه گیری
تماس بگیرید
غذا ساز کلترونیک مدل KM 3414 SIL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز کلترونیک مدل KM 3414 SIL

Clatronic KM 3414 SIL Food Precessor

مدلغذا ساز کلترونیک مدل KM 3414 SIL
دارای خردکن
دارای صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خمیر زن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
دارای آسیاب کن
خردکن کوچک
دارای مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعت تک سرعته
عملکرد لحظه‌ای
دارای آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو
دارای چرخ گوشت
دارای همزن
تماس بگیرید
غذاساز آیسن مدل IE-J288
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز آیسن مدل IE-J288

Icen IE-J288 Food Processor

مدلغذاساز آیسن مدل IE-J288
دارای چرخ گوشت
دارای خمیر زن
دارای آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
پوره ساز و رب ساز
دارای خردکن
دارای همزن
خردکن کوچک
دارای صفحه نمایشگر
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
غذاساز کیپ مدل NJM-9008TK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز کیپ مدل NJM-9008TK

مدلغذاساز کیپ مدل NJM-9008TK
عملکرد توربو
دارای همزن
دارای آبمیوه گیری
دارای خردکن
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای
تعداد تنظیمات سرعت تک سرعته
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای چرخ گوشت
موجود نیست
غذاساز لارنزا مدل TH-600
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز لارنزا مدل TH-600

Larenza TH-600 Food Processor

مدلغذاساز لارنزا مدل TH-600
دارای آبمیوه گیری
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای
تعداد تنظیمات سرعت پنج سرعته
دارای همزن
آب مرکبات گیری
عملکرد توربو
دارای آسیاب کن
دارای خردکن
دارای مخلوط کن
موجود نیست
غذا ساز هانس مدل HFP-247866
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز هانس مدل HFP-247866

مدلغذا ساز هانس مدل HFP-247866
دارای خردکن
دارای آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
دارای همزن
دارای خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
تعداد تنظیمات سرعت پنج سرعته
دارای چرخ گوشت
خردکن کوچک
دارای مخلوط کن
دارای صفحه نمایشگر
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو
عملکرد لحظه‌ای
محفظه جمع آوری سیم برق
موجود نیست
غذاساز برلینی مدل hkf-316
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز برلینی مدل hkf-316

Berlini hkf-316 Food Processor

مدلغذاساز برلینی مدل hkf-316
دارای خمیر زن
عملکرد توربو
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
دارای صفحه نمایشگر
دارای چرخ گوشت
دارای همزن
دارای خردکن
تعداد تنظیمات سرعت پنج سرعته
عملکرد لحظه‌ای
دارای آبمیوه گیری
خردکن کوچک
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
پوره ساز و رب ساز
موجود نیست
غذاساز بایترون مدل BMR-8000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز بایترون مدل BMR-8000

Bitron BMR-8000 Food Processor

مدلغذاساز بایترون مدل BMR-8000
دارای آسیاب کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای مخلوط کن
عملکرد توربو
دارای خردکن
پوره ساز و رب ساز
دارای صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خمیر زن
عملکرد لحظه‌ای
آب مرکبات گیری
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
موجود نیست
غذا ساز جنرال اینترنشنال مدل GL506P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز جنرال اینترنشنال مدل GL506P

General International GL506P Food Processor

مدلغذا ساز جنرال اینترنشنال مدل GL506P
خردکن کوچک
دارای همزن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای
عملکرد توربو
دارای آسیاب کن
دارای چرخ گوشت
دارای خمیر زن
دارای آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خردکن
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای مخلوط کن
دارای صفحه نمایشگر
موجود نیست
غذا ساز بومن مدل KM 367 CB SIL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز بومن مدل KM 367 CB SIL

Bomann KM 367 CB SIL Food Processor

مدلغذا ساز بومن مدل KM 367 CB SIL
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خردکن
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
دارای آسیاب کن
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای
دارای همزن
دارای مخلوط کن
عملکرد توربو
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
تعداد تنظیمات سرعت پنج سرعته
دارای خمیر زن
دارای آبمیوه گیری
دارای چرخ گوشت
موجود نیست
غذا ساز بومن مدل KM 379 CB SIL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز بومن مدل KM 379 CB SIL

Bomann KM 379 CB SIL Food Processor

مدلغذا ساز بومن مدل KM 379 CB SIL
دارای آسیاب کن
دارای چرخ گوشت
عملکرد توربو
آب مرکبات گیری
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای
دارای خردکن
دارای مخلوط کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
غذا ساز کلترونیک مدل KM 3350 SIL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز کلترونیک مدل KM 3350 SIL

Clatronic KM 3350 SIL Food Precessor

مدلغذا ساز کلترونیک مدل KM 3350 SIL
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای همزن
دارای خمیر زن
دارای صفحه نمایشگر
دارای چرخ گوشت
تعداد تنظیمات سرعت شش سرعته
دارای آسیاب کن
عملکرد توربو
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
دارای خردکن
خردکن کوچک
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
موجود نیست
انتخاب گروه