محصولات سایت

سینک ترامونتینا Sink Tramontina

به فروشگاه اینترنتی سینک ترامونتینا نوترین ها خوش آمدید

سینک ترامونتینا مدل Quadrum3917 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Quadrum3917 توکار

Tramontina Quadrum3917 Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum3917 توکار
ابعاد سینک860 × 500
عمق لگن200
تعداد لگنیک و نیم
جنس سینکاستیل
نوع سیفوناتومات
نوع نصبتوکار
طرح سینکساده
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Quadrum3918 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Quadrum3918 توکار

Tramontina Quadrum3918 Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum3918 توکار
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک و نیم
طرح سینکفانتزی
عمق لگن200
نوع سیفوناتومات
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک1000 × 500
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Quadrum3920 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Quadrum3920 توکار

Tramontina Quadrum3920 Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum3920 توکار
نوع سیفوناتومات
نوع نصبتوکار
عمق لگن200
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1160
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Quadrum4003 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Quadrum4003 توکار

Tramontina Quadrum4003 Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum4003 توکار
طرح سینکساده
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
عمق لگن210
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Quadrum4007 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Quadrum4007 توکار

Tramontina Quadrum4007 Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum4007 توکار
تعداد لگنیک
عمق لگن210
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
طرح سینکساده
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Quadrum4005 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Quadrum4005 توکار

Tramontina Quadrum4005 Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum4005 توکار
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
طرح سینکساده
عمق لگن210
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Quadrum4004 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Quadrum4004 توکار

Tramontina Quadrum4004 Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum4004 توکار
طرح سینکساده
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تعداد لگنیک
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Alpha توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Alpha توکار

Tramontina Alpha Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Alpha توکار
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن170
ابعاد سینک500 × 1160
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Marea توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Marea توکار

Tramontina Marea Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Marea توکار
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن180
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
نوع سیفوناتومات
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Marea توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Marea توکار

Tramontina Marea Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Marea توکار
عمق لگن190
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفوناتومات
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Marea توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Marea توکار

Tramontina Marea Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Marea توکار
طرح سینکفانتزی
جنس سینکشیشه سکوریت شده
نوع سیفوناتومات
تعداد لگنیک و نیم
ابعاد سینک480 × 1000
عمق لگن180
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Vitra توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Vitra توکار

Tramontina Vitra Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Vitra توکار
عمق لگن180
تعداد لگنیک
ابعاد سینک860 × 500
نوع سیفوناتومات
جنس سینکشیشه سکوریت شده
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک ترامونتینا مدل Tramontina توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ترامونتینا مدل Tramontina توکار

Tramontina 3953 Inset Sink

مدلسینک ترامونتینا مدل Tramontina توکار
جنس سینکشیشه سکوریت شده
نوع سیفوناتومات
طرح سینکفانتزی
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
تعداد لگندو
موجود نیست
انتخاب گروه