محصولات سایت

سینک کن Sink Can

به فروشگاه اینترنتی سینک کن نوترین ها خوش آمدید

سینک کن مدل Vivaldi توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل Vivaldi توکار

Can Vivaldi Inset Sink

مدلسینک کن مدل Vivaldi توکار
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
تعداد لگندو
جنس سینکگرانیت
موجود نیست
سینک کن مدل 156L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 156L توکار

Can 156L Inset Sink

مدلسینک کن مدل 156L توکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک480 × 1000
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک کن مدل Qzl3322 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل Qzl3322 توکار

Can Qzl3322 Inset Sink

مدلسینک کن مدل Qzl3322 توکار
عمق لگن254
تعداد لگندو
جنس سینکگرانیت
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک838 × 559
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک کن مدل 153L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 153L توکار

Can 153L Inset Sink

مدلسینک کن مدل 153L توکار
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک830 × 480
عمق لگن160
طرح سینکفانتزی
تعداد لگنیک
موجود نیست
سینک کن مدل Cg2b توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل Cg2b توکار

Can Cg2b Inset Sink

مدلسینک کن مدل Cg2b توکار
ابعاد سینک838 × 559
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
جنس سینکگرانیت
عمق لگن241
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک کن مدل 134L روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 134L روکار

Can 134L Siton Sink

مدلسینک کن مدل 134L روکار
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
ابعاد سینک600 × 1200
عمق لگن135
نوع نصبروکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک کن مدل 314 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 314 توکار

Can 314 Inset Sink

مدلسینک کن مدل 314 توکار
تعداد لگنیک و نیم
طرح سینکنیمه فانتزی
عمق لگن200
ابعاد سینک600 × 1000
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک کن مدل 313 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 313 توکار

Can 313 Inset Sink

مدلسینک کن مدل 313 توکار
عمق لگن200
ابعاد سینک1000 × 500
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
تعداد لگنیک و نیم
موجود نیست
سینک کن مدل 312 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 312 توکار

Can 312 Inset Sink

مدلسینک کن مدل 312 توکار
ابعاد سینک600 × 1200
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکساده
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک کن سری Polo کد 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن سری Polo کد 1

Can Polo 1 Inset Sink

مدلسینک کن سری Polo کد 1
عمق لگن210
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکگرانیت
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک کن مدل 311 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 311 توکار

Can 311 Inset Sink

مدلسینک کن مدل 311 توکار
عمق لگن200
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکساده
موجود نیست
سینک کن مدل 127L روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 127L روکار

Can 127L Siton Sink

مدلسینک کن مدل 127L روکار
عمق لگن130
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1200
موجود نیست
سینک کن سری New Ascend کد 1 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن سری New Ascend کد 1 توکار

Can New Ascend 1 Inset Sink

مدلسینک کن سری New Ascend کد 1 توکار
عمق لگن254
ابعاد سینک860 × 500
جنس سینکگرانیت
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک کن مدل 306 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 306 توکار

Can 306 Inset Sink

مدلسینک کن مدل 306 توکار
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک800 × 500
تعداد لگنیک و نیم
موجود نیست
سینک کن مدل 305 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کن مدل 305 توکار

Can 305 Inset Sink

مدلسینک کن مدل 305 توکار
عمق لگن165
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
طرح سینکساده
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک620 × 480
موجود نیست
انتخاب گروه