محصولات سایت

جاروبرقی ال جی Vaccum Cleaner Lg

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی ال جی نوترین ها خوش آمدید

جارو برقی ال جی مدل VN-3824
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی ال جی مدل VN-3824

LG VN-3824 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی ال جی مدل VN-3824
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی ال جی مدل VB-5220
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VB-5220

LG VB-5220 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-5220
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی ال جی مدل VB-7520H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VB-7520H

LG VB-7520H Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-7520H
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جاروبرقی ال جی مدل VN-3320
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VN-3320

LG VN-3320 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-3320
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جارو برقی ال جی مدل VN-3822
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی ال جی مدل VN-3822

LG VN-3822 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی ال جی مدل VN-3822
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جارو برقی ال جی مدل VB-8120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی ال جی مدل VB-8120

LG VB-8120 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی ال جی مدل VB-8120
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
موجود نیست
جارو برقی ال جی مدل VB-8720H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی ال جی مدل VB-8720H

LG VB-8720H Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی ال جی مدل VB-8720H
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جارو برقی ال جی مدل VC3320NNTG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی ال جی مدل VC3320NNTG

LG VC3320NNTG Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی ال جی مدل VC3320NNTG
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VB-8520
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VB-8520

LG VB-8520 Vacuum Cleane

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-8520
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VB-8320
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VB-8320

LG VB-8320 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-8320
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VI-3870
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VI-3870

LG VI-3870 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VI-3870
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA14
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VN-2820
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VN-2820

LG VN-2820 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2820
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VN-2822H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VN-2822H

LG VN-2822H Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2822H
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VB-7120H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VB-7120H

LG VB-7120H Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-7120H
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VB-7720 RoboSense
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VB-7720 RoboSense

LG VB-7720 RoboSense Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-7720 RoboSense
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VB-7320H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VB-7320H

LG VB-7320H Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-7320H
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VB-4220H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VB-4220H

LG VB-4220H Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-4220H
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VN-2316C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VN-2316C

LG VN-2316C Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2316C
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VN-2519C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VN-2519C

LG VN-2519C Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2519C
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VN-2115C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VN-2115C

LG VN-2115C Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2115C
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VN-2320
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VN-2320

LG VN-2320 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2320
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VN-2721
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VN-2721

LG VN-2721 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2721
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جاروبرقی ال جی مدل VN-2720
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی ال جی مدل VN-2720

LG VN-2720 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2720
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست