محصولات سایت

هود متفرقه Hood Other

به فروشگاه اینترنتی هود متفرقه نوترین ها خوش آمدید

هود یانان مدل H108 شومینه ای سایز 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود یانان مدل H108 شومینه ای سایز 88

Yanan H108 Chimney Hood Size 88

مدلهود یانان مدل H108 شومینه ای سایز 88
حسگر حرارت
مدل باز شدن دردستی
امکان خاموش شدن خودکار
در
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
مدل کلیدلمسی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوردو عدد
حسگر دود
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا15
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دور فوق سریع
دارای ریموت
تماس بگیرید
هود یانان مدل H101 شومینه ای سایز 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود یانان مدل H101 شومینه ای سایز 88

Yanan H101 Chimney Hood Size 88

مدلهود یانان مدل H101 شومینه ای سایز 88
تعداد موتوردو عدد
دارای ریموت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
مدل باز شدن دردستی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا15
مدل کلیدلمسی
دور فوق سریع
حسگر حرارت
روشنایی
در
تماس بگیرید
هود شومینه ای داتیس مدل Dorita سایز 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای داتیس مدل Dorita سایز 88

Datees Dorita Chimny Hood Size 88

مدلهود شومینه ای داتیس مدل Dorita سایز 88
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
تعداد دور موتور عادی3
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
دارای ریموت
تعداد موتوریک عدد
مدل کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود شومینه ای داتیس مدل Lavida سایز 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای داتیس مدل Lavida سایز 88

Datees Lavida Chimny Hood Size 88

مدلهود شومینه ای داتیس مدل Lavida سایز 88
امکان خاموش شدن خودکار
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
دارای ریموت
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
تماس بگیرید
فیلتر ذغالی هود مدل Rosh
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلتر ذغالی هود مدل Rosh

تماس بگیرید
هود آدلر مدل H146 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H146 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H146 مورب سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی3
دارای ریموت
در
قطر دهانه خروجی هوا15
مدل باز شدن دردستی
دور فوق سریع
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
مدل کلیدلمسی
موجود نیست
هود آدلر مدل H144 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H144 شومینه ای سایز 90

مدلهود آدلر مدل H144 شومینه ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
دارای ریموت
روشنایی
دور فوق سریع
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
هود آدلر مدل H142 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H142 شومینه ای سایز 90

مدلهود آدلر مدل H142 شومینه ای سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
دارای ریموت
دور فوق سریع
مدل کلیدفشاری
دارای صفحه نمایش
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
هود آدلر مدل H140 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H140 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H140 مورب سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد دور موتور عادی3
دور فوق سریع
دارای صفحه نمایش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
مدل کلیدلمسی
در
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
دارای ریموت
موجود نیست
هود آدلر مدل H138 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H138 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H138 مورب سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
مدل کلیدلمسی
مدل باز شدن دردستی
در
تعداد دور موتور عادی3
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
موجود نیست
هود آدلر مدل H128 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H128 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H128 مورب سایز 90
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی3
در
دارای ریموت
مدل باز شدن دردستی
دارای صفحه نمایش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدفشاری
قطر دهانه خروجی هوا15
دور فوق سریع
موجود نیست
هود آدلر مدل H126 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H126 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H126 مورب سایز 90
مدل باز شدن دردستی
در
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی3
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدفشاری
دارای صفحه نمایش
دور فوق سریع
قطر دهانه خروجی هوا15
روشنایی
موجود نیست
هود آدلر مدل H120 مورب سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H120 مورب سایز 80

مدلهود آدلر مدل H120 مورب سایز 80
روشنایی
بازه سایز61 تا 85
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
در
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
دور فوق سریع
موجود نیست
هود آدلر مدل H124 مورب سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H124 مورب سایز 80

مدلهود آدلر مدل H124 مورب سایز 80
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز61 تا 85
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای ریموت
مدل باز شدن دردستی
مدل کلیدفشاری
تعداد دور موتور عادی3
دارای صفحه نمایش
دور فوق سریع
امکان خاموش شدن خودکار
در
موجود نیست
هود آدلر مدل H124 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H124 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H124 مورب سایز 90
تعداد دور موتور عادی3
دارای صفحه نمایش
دارای ریموت
مدل کلیدفشاری
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
مدل باز شدن دردستی
در
قطر دهانه خروجی هوا15
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
هود آدلر مدل H120 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H120 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H120 مورب سایز 90
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
در
تعداد دور موتور عادی3
مدل باز شدن دردستی
امکان خاموش شدن خودکار
دور فوق سریع
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای صفحه نمایش
روشنایی
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
موجود نیست
هود آدلر مدل H118 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H118 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H118 مورب سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
روشنایی
دارای ریموت
در
مدل کلیدلمسی
دور فوق سریع
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
هود آدلر مدل H114 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H114 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H114 مورب سایز 90
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل باز شدن دردستی
امکان خاموش شدن خودکار
مدل کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای ریموت
دور فوق سریع
در
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
هود آدلر مدل H112 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H112 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H112 مورب سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای ریموت
در
امکان خاموش شدن خودکار
مدل باز شدن دردستی
دارای صفحه نمایش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دور فوق سریع
مدل کلیدلمسی
روشنایی
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
موجود نیست
هود شومینه استیل زانوسی مدل ZHC92661XA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه استیل زانوسی مدل ZHC92661XA

ZANUSSI ZHC92661XA Chimney Stainless Steel Hood

مدلهود شومینه استیل زانوسی مدل ZHC92661XA
امکان خاموش شدن خودکار
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای صفحه نمایش
دارای ریموت
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی3
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
مدل کلیدفشاری
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
حسگر حرارت
در
موجود نیست
هود مورب زانوسی مدل ZHV94750BA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب زانوسی مدل ZHV94750BA

مدلهود مورب زانوسی مدل ZHV94750BA
مدل باز شدن درّبرقی
در
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا15
دور فوق سریع
مدل کلیدلمسی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
موجود نیست