محصولات سایت

جاروبرقی پارس خزر Vaccum Cleaner Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

Pars Khazar Turbo 2000 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جارو برقی پارس خزر مدل ECO-1800W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر مدل ECO-1800W

Pars Khazar ECO-1800W Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر مدل ECO-1800W
نوع فیلتر خروجیHEPA
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی پارس خزر مدل ECO-1900W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر مدل ECO-1900W

Pars Khazar ECO-1900W Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر مدل ECO-1900W
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W

Pars Khazar KOMPRESSOR VC-2500W Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
جارو برقی پارس خزر مدل VC-808
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر مدل VC-808

Pars Khazar VC-808 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-808
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W

Pars Khazar VC-2000W Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W

Pars Khazar VC-2200W Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی پارس خزر سری آلفا مدل 707
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر سری آلفا مدل 707

Pars Khazar 707 Alpha Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر سری آلفا مدل 707
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جارو برقی پارس خزر مدل ECO 1900W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر مدل ECO 1900W

Pars Khazar ECO 1900W Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر مدل ECO 1900W
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جارو برقی پارس خزر مدل VC-707W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر مدل VC-707W

Pars Khazar VC-707W Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-707W
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جارو برقی پارس خزر مدل VC-724W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر مدل VC-724W

Pars Khazar VC-724W Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-724W
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جارو برقی پارس خزر سری بورا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی پارس خزر سری بورا

Pars Khazar Boura Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی پارس خزر سری بورا
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
انتخاب گروه