محصولات سایت

پلوپز پارس خزر Rice Cooker Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی پلوپز پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

پلوپز پارس خزر 110 ولت مدل RC-181 E110V
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر 110 ولت مدل RC-181 E110V

Pars Khazar RC-181 E 110V Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر 110 ولت مدل RC-181 E110V
چند نفره8 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW

Pars Khazar RC-361TSW Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
ظرف قابل جداشدن
چند نفره16 نفر
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل Taftan 61
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل Taftan 61

Pars Khazar Taftan 61 Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل Taftan 61
چند نفره2 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز و مولتی کوکر پارس خزر مدل 101 تفتان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز و مولتی کوکر پارس خزر مدل 101 تفتان

Pars Khazar 101 TAFTAN Multi Rice Cooker

مدلپلوپز و مولتی کوکر پارس خزر مدل 101 تفتان
ظرف قابل جداشدن
چند نفره4 نفره
تماس بگیرید
بخارپز پارس خزر مدل Digi Steel
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بخارپز پارس خزر مدل Digi Steel

Pars Khazar Digi Steel Steam Cooker

تماس بگیرید
پلوپز دیجیتالی پارس خزر DMC-101P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز دیجیتالی پارس خزر DMC-101P

Pars Khazar DMC-101P Rice Cooker

مدلپلوپز دیجیتالی پارس خزر DMC-101P
ظرف قابل جداشدن
چند نفره4 نفره
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل تفتان 101
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل تفتان 101

Pars Khazar Taftan 101 Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل تفتان 101
چند نفره4 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC-181 TYAN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC-181 TYAN

Pars Khazar RC-181 TYAN Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-181 TYAN
ظرف قابل جداشدن
چند نفره8 نفره
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر 181TSE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر 181TSE

Pars Khazar 181TSE Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر 181TSE
چند نفره8 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل 181 تفتان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل 181 تفتان

Pars Khazar 181 Taftan Rice Cooker Warmer

مدلپلوپز پارس خزر مدل 181 تفتان
چند نفره8 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل 181 Plaza
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل 181 Plaza

Pars Khazar 181 Plaza Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل 181 Plaza
چند نفره8 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RCW271
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RCW271

Pars Khazar RCW271 Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RCW271
ظرف قابل جداشدن
چند نفره12 نفره
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RCW181
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RCW181

Pars Khazar RCW181 Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RCW181
ظرف قابل جداشدن
چند نفره8 نفره
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RCW-101
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RCW-101

Pars Khazar RCW-101 Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RCW-101
ظرف قابل جداشدن
چند نفره4 نفره
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RCSC181
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RCSC181

Pars Khazar RCSC181 Rice And Slow Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RCSC181
ظرف قابل جداشدن
چند نفره8 نفره
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC-101SC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC-101SC

Pars Khazar RC-101SC Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-101SC
ظرف قابل جداشدن
چند نفره4 نفره
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC-61TS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC-61TS

Pars Khazar RC-61TS Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-61TS
چند نفره2 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC-271TS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC-271TS

Pars Khazar RC-271TS Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-271TS
ظرف قابل جداشدن
چند نفره12 نفره
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC-181TS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC-181TS

Pars Khazar RC-181TS Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-181TS
ظرف قابل جداشدن
چند نفره8 نفره
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC-101TS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC-101TS

Pars Khazar RC-101TS Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-101TS
چند نفره4 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW

Pars Khazar RC-361TSW Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
چند نفره16 نفر
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC271 TYAN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC271 TYAN

Pars Khazar RC271 TYAN Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC271 TYAN
چند نفره12 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
پلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN

Pars Khazar RC-101 TYAN Rice Cooker

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN
چند نفره4 نفره
ظرف قابل جداشدن
تماس بگیرید
بخارپز پارس خزر مدل FS-12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بخارپز پارس خزر مدل FS-12000

Pars Khazar FS-12000 Steam Cooker

مدلبخارپز پارس خزر مدل FS-12000
ظرف قابل جداشدن
چند نفره8 نفره
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه