محصولات سایت

آبمیوه گیری پارس خزر Juicer Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit

Pars Khazar VitaFruit Juicer

مدلآبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
مخزن تفاله
عملکردسه کاره
تماس بگیرید
آبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger

Pars Khazar Tiger Juicer

مدلآبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger
مخزن تفاله
عملکردتک کاره
دارای مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
دارای آسیاب کن
تماس بگیرید
آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610P

Pars Khazar JBG-610P Juicer

مدلآب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610P
مخزن آب میوه گیری
دارای مخلوط کن
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
عملکردسه کاره
دارای آسیاب کن
تماس بگیرید
آب میوه گیر 3 کاره پارس خزر مدل ویتاملون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیر 3 کاره پارس خزر مدل ویتاملون

Pars Khazar Vitamelon Juicer

مدلآب میوه گیر 3 کاره پارس خزر مدل ویتاملون
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
عملکردسه کاره
دارای آسیاب کن
سوئیچ ایمنی
دارای مخلوط کن
تماس بگیرید
آب میوه گیری پارس خزر مدل Avocado
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیری پارس خزر مدل Avocado

Pars Khazar Avocado Juicer

مدلآب میوه گیری پارس خزر مدل Avocado
مخزن آب میوه گیری
دارای مخلوط کن
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
دارای آسیاب کن
عملکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P

Pars Khazar JC-700P Juicer

مدلآب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای مخلوط کن
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
دارای آسیاب کن
عملکردتک کاره
مخزن تفاله
تماس بگیرید
آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass

Pars Khazar VitaFruit Glass Juicer

مدلآبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
سیستم ضد چکه
عملکردسه کاره
دارای مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
آبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger به همراه آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Citrus
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger به همراه آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Citrus

Pars Khazar Tiger Juicer + Pars Khazar Citrus Citrus Press

مدلآبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger به همراه آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Citrus
عملکردتک کاره
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610SP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610SP

Pars Khazar JBG-610SP Juicer

مدلآب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610SP
سوئیچ ایمنی
عملکردسه کاره
سیستم ضد چکه
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
آب میوه گیری قدرتمند تفاله جدا پارس خزر SHL89
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیری قدرتمند تفاله جدا پارس خزر SHL89

Pars Khazar SHL89 Power Juicer

مدلآب میوه گیری قدرتمند تفاله جدا پارس خزر SHL89
عملکردتک کاره
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
دارای مخلوط کن
موجود نیست
آب میوه گیری دو کاره پارس خزر JB-600P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیری دو کاره پارس خزر JB-600P

Pars Khazar JB-600P Juicer

مدلآب میوه گیری دو کاره پارس خزر JB-600P
عملکرددو کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
موجود نیست
آب میوه گیری دو کاره پارس خزر JBG-645P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آب میوه گیری دو کاره پارس خزر JBG-645P

Pars Khazar JBG-645P Juicer

مدلآب میوه گیری دو کاره پارس خزر JBG-645P
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
عملکرددو کاره
دارای آسیاب کن
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
انتخاب گروه