محصولات سایت

ماشین لباسشویی ایکس ویژن Washing Machines X Vision

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی ایکس ویژن نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-720 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-720 ظرفیت 7 کیلوگرم

X.Vision XTW-720 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-720 ظرفیت 7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-920 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-920 ظرفیت 8 کیلوگرم

X.Vision XTW-920 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-920 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-820B ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-820B ظرفیت 8 کیلوگرم

X.Vision XVW-820B Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-820B ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-740SB ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-740SB ظرفیت 7 کیلوگرم

X.Vision XVW-740SB Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-740SB ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-842SB ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-842SB ظرفیت 8 کیلوگرم

X.Vision XVW-842SB Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-842SB ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
بخارشو
رتبه انرژی++A
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-724 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-724 ظرفیت 7 کیلوگرم

X.Vision XVW-724 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-724 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
دارای صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-822SB با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-822SB با ظرفیت 8 کیلوگرم

X.Vision XVW-822SB Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-822SB با ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-821C با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-821C با ظرفیت 8 کیلوگرم

X.Vision XVW-821C Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-821C با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-723SC با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-723SC با ظرفیت 7 کیلوگرم

X.Vision XVW-723SC Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-723SC با ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-722C با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-722C با ظرفیت 7 کیلوگرم

X.Vision XVW-722C Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-722C با ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-721 با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-721 با ظرفیت 7 کیلوگرم

X.Vision XVW-721 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-721 با ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-601 ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-601 ظرفیت 6 کیلوگرم

X.Vision XVW-601 Washing Machine 6Kg

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-601 ظرفیت 6 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
انتخاب گروه