محصولات سایت

تلویزیون فیلیپس Tv2 Philips

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT7032 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT7032 سایز 55 اینچ

Philips 55PUT7032 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT7032 سایز 55 اینچ
سه بعدی
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT6002 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT6002 سایز 55 اینچ

Philips 55PUT6002 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT6002 سایز 55 اینچ
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT4002 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT4002 سایز 43 اینچ

Philips 43PFT4002 LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT4002 سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 50PFT4002 سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 50PFT4002 سایز 50 اینچ

Philips 50PFT4002 LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 50PFT4002 سایز 50 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
سه بعدی
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 55PUT5801 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 55PUT5801 سایز 55 اینچ

Philips 55PUT5801 LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 55PUT5801 سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PUT5801 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PUT5801 سایز 49 اینچ

Philips 49PUT5801 LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PUT5801 سایز 49 اینچ
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 43PFT6100 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 43PFT6100 سایز 43 اینچ

Philips 43PFT6100 Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 43PFT6100 سایز 43 اینچ
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
سه بعدی
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT5250 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT5250 سایز 43 اینچ

Philips 43PFT5250 LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT5250 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PFT5200 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PFT5200 سایز 49 اینچ

Philips 49PFT5200 LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PFT5200 سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6100 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6100 سایز 55 اینچ

Philips 55PFT6100 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6100 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT8509 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT8509 سایز 55 اینچ

Philips 55PUT8509 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT8509 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 65PUT8609 سایز 65 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 65PUT8609 سایز 65 اینچ

Philips 65PUT8609 Smart LED TV 65 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 65PUT8609 سایز 65 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 50PUT8509 سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 50PUT8509 سایز 50 اینچ

Philips 50PUT8509 Smart LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 50PUT8509 سایز 50 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6609 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6609 سایز 55 اینچ

Philips 55PFT6609 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6609 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 58PUT8509 سایز 58 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 58PUT8509 سایز 58 اینچ

Philips 58PUT8509 Smart LED TV 58 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 58PUT8509 سایز 58 اینچ
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
انتخاب گروه