محصولات سایت

سینک بیمکث Sink Bimax

به فروشگاه اینترنتی سینک بیمکث نوترین ها خوش آمدید

سینک بیمکث مدل BS917 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS917 توکار

Bimax BS917 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS917 توکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکسوپر فانتزی
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک بیمکث مدل BS510 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS510 روکار

Bimax BS510 Siton Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS510 روکار
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن150
نوع نصبروکار
تماس بگیرید
سینک بیمکث مدل BS513 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS513 روکار

Bimax BS513 Siton Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS513 روکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک600 × 1200
عمق لگن150
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
سینک بیمکث مدل BS911 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS911 توکار

Bimax BS911 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS911 توکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
تماس بگیرید
سینک بیمکث مدل BG002 گرانیتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BG002 گرانیتی

Bimax BG002 Granite Sink

مدلسینک بیمکث مدل BG002 گرانیتی
طرح سینکسوپر فانتزی
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن200
ابعاد سینک500 × 860
نوع نصبتوکار
جنس سینکگرانیت
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BG001 گرانیتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BG001 گرانیتی

Bimax BG001 Granite Sink

مدلسینک بیمکث مدل BG001 گرانیتی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن200
جنس سینکگرانیت
طرح سینکسوپر فانتزی
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS511 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS511 توکار

Bimax BS511 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS511 توکار
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1220
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
عمق لگن150
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک بیمکث مدلBS512 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدلBS512 توکار

Bimax BS512 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدلBS512 توکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن150
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1220
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS514 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS514 روکار

Bimax BS514 Siton Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS514 روکار
تعداد لگندو
عمق لگن170
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
نوع نصبروکار
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS610 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS610 توکار

Bimax BS610 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS610 توکار
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
عمق لگن165
طرح سینکسوپر فانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS611 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS611 توکار

Bimax BS611 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS611 توکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
طرح سینکسوپر فانتزی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
عمق لگن165
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS910 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS910 روکار

Bimax BS910 Siton Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS910 روکار
تعداد لگندو
عمق لگن180
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS912 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS912 توکار

Bimax BS912 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS912 توکار
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1160
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS915 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS915 توکار

Bimax BS915 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS915 توکار
عمق لگن200
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS916 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS916 توکار

Bimax BS916 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS916 توکار
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن200
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS919 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS919 روکار

Bimax BS919 Siton Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS919 روکار
طرح سینکفانتزی
عمق لگن170
نوع نصبروکار
ابعاد سینک600 × 1200
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک بیمکث مدل BS920 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS920 توکار

Bimax BS920 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS920 توکار
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1200
عمق لگن170
موجود نیست
انتخاب گروه