محصولات سایت

ماشین لباسشویی پاکشوما Washing Machines Pakshoma

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی پاکشوما نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-81413 با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-81413 با ظرفیت 8 کیلوگرم

Pakshoma WFI-80413 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-81413 با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم

Pakshoma PWT-7041AJ Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-91429 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-91429 ظرفیت 9 کیلوگرم

Pakshoma WFI-90429 Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-91429 ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9614AJ با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9614AJ با ظرفیت 9 کیلوگرم

Pakshoma PWT9614AJ Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9614AJ با ظرفیت 9 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9654AJ ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9654AJ ظرفیت 9 کیلوگرم

Pakshoma PWT9654AJ Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9654AJ ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-6520LN ظرفیت 6.5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-6520LN ظرفیت 6.5 کیلوگرم

Pakshoma PWT-6520LN Washing Machine 6.5Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-6520LN ظرفیت 6.5 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ6.5 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6802 با ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6802 با ظرفیت 6 کیلوگرم

Pakshoma WFU-6081 Washing Machine 6Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6802 با ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6108 با ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6108 با ظرفیت 6 کیلوگرم

Pakshoma WFU-6108 Washing Machine 6Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6108 با ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
رتبه انرژیA
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-70408 با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-70408 با ظرفیت 7 کیلوگرم

Pakshoma WFU-70408 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-70408 با ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژیA
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-71201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-71201

Pakshoma WFU-70201 Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-71201
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
رتبه انرژیA
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-81437 با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-81437 با ظرفیت 8 کیلوگرم

Pakshoma WFI-80437 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-81437 با ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-70413 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-70413 ظرفیت 7 کیلوگرم

Pakshoma WFI-70413 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-70413 ظرفیت 7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژیA
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT8523LN با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT8523LN با ظرفیت 8 کیلوگرم

Pakshoma PWT8523LN Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT8523LN با ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
بخارشو
قفل کودک
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU70102WANW با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU70102WANW با ظرفیت 7 کیلوگرم

Pakshoma WFU70102WANW Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU70102WANW با ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80802SANS با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80802SANS با ظرفیت 7 کیلوگرم

Pakshoma WFU70802SANS Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80802SANS با ظرفیت 7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80103WT ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80103WT ظرفیت 8 کیلوگرم

Pakshoma WFU80103WT Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80103WT ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80430 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80430 ظرفیت 8 کیلوگرم

Pakshoma WFI-80430 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80430 ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80429 با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80429 با ظرفیت 8 کیلوگرم

Pakshoma WFI-80429 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80429 با ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
انتخاب گروه