محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ تیراژه Power Strip Tirajeh

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ تیراژه نوترین ها خوش آمدید

چندراهی برق تیراژه مدل S104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل S104

Tirajeh S104 Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل S104
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
چندراهی برق ارت دار تیراژه مدل تاپ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق ارت دار تیراژه مدل تاپ

Tirajeh Top Power Strip

مدلچندراهی برق ارت دار تیراژه مدل تاپ
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
مادگی صنعتی تیراژه مدل S32
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مادگی صنعتی تیراژه مدل S32

Tirajeh S32 Industrial Socket

تماس بگیرید
محافظ ولتاژ دیجیتال تیراژه مدل S5005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ دیجیتال تیراژه مدل S5005

Tirajeh S5005 Digital Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ دیجیتال تیراژه مدل S5005
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تعداد پورت USBیک عدد
تعداد پریزهاپنج عدد
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S5005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S5005

Tirajeh S5005 Analog Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S5005
تعداد پورت USBیک عدد
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تماس بگیرید
پریز تیراژه مدل ستاره
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پریز تیراژه مدل ستاره

Tirazheh Setareh Socket

مدلپریز تیراژه مدل ستاره
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهایک عدد
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
مبدل برق تیراژه مدل Sepehr
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مبدل برق تیراژه مدل Sepehr

Tirajeh Sepehr Adaptor

مدلمبدل برق تیراژه مدل Sepehr
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S7007
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S7007

Tirajeh S7007 Analog Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S7007
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
چندراهی برق تیراژه مدل Venus
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل Venus

Tirajeh Venus Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل Venus
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تعداد پورت USBدو عدد
تماس بگیرید
چندراهی برق تیراژه مدل T104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل T104

Tirajeh T104 Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T104
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
چندراهی برق تیراژه مدل T104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل T104

Tirajeh T104 Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T104
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
چندراهی برق تیراژه مدل T104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل T104

Tirajeh T104 Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T104
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
چندراهی برق تیراژه مدل S104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل S104

Tirajeh S104 Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل S104
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاچهار عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
چندراهی برق تیراژه مدل S104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل S104

Tirajeh S104 Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل S104
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل T106
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل T106

Tirajeh T106 Analog Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل T106
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاشش عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل T106
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل T106

Tirajeh T106 TV And Computer Analog Protector

مدلمحافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل T106
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاشش عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل S5000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل S5000

Tirajeh S5000 TV And Computer Analog Protector

مدلمحافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل S5000
تعداد پریزهاشش عدد
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
محافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4000

Tirajeh S4000 Refrigerator Analog Protector

مدلمحافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4000
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تماس بگیرید
چندراهی برق تیراژه مدل S104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل S104

Tirajeh S104 Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل S104
تعداد پریزهاچهار عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
چندراهی برق ارت دار تیراژه مدل S104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق ارت دار تیراژه مدل S104

Tirajeh S104 4 Earth Power Strip

مدلچندراهی برق ارت دار تیراژه مدل S104
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
چندراهی برق تیراژه مدل T103
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل T103

Tirajeh T103 Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T103
تعداد پریزهاسه عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
چندراهی برق تیراژه مدل T103
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تیراژه مدل T103

Tirajeh T103 Power Strip

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T103
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تماس بگیرید
محافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4003

Tirajeh S4003 Refrigerator Analog Protector

مدلمحافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4003
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهادو عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S5000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S5000

Tirajeh S5000 Analog Voltage Protector