محصولات سایت

چای ساز فلر Tea Makers Feller

به فروشگاه اینترنتی چای ساز فلر نوترین ها خوش آمدید

چای ساز فلر مدل TS 050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS 050

Feller TS 050 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS 050
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز فلر مدل TS 286
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS 286

Feller TS 286 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS 286
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز فلر مدل TS 117
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS 117

Feller TS 117 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS 117
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز فلر مدل TS 470 S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS 470 S

Feller TS 470 S Tea Maker

تماس بگیرید
چای ساز فلر مدل TS260
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS260

Feller TS260 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS260
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز فلر مدل TS 070 WP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS 070 WP

Feller TS 070 WP Tea Maker

تماس بگیرید
چای ساز فلر مدل TS 070
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS 070

Feller TS 070 Tea Maker

تماس بگیرید
چای ساز فلر مدل TS112-02
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS112-02

Feller TS112-02 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS112-02
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS 227
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS 227

Feller TS 227 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS 227
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS112-01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS112-01

Feller TS112-01 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS112-01
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS 060
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS 060

Feller TS 060 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS 060
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS303-06
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS303-06

Feller TS303-06 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS303-06
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
شامل قوری چای
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS303-05
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS303-05

Feller TS303-05 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS303-05
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
شامل قوری چای
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS303-04
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS303-04

Feller TS303-04 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS303-04
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS303-03
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS303-03

Feller TS303-03 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS303-03
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
شامل قوری چای
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS285
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS285

Feller TS285 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS285
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS 115 S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS 115 S

Feller TS 115 S Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS 115 S
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS113
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS113

Feller TS113 Tea Maker

موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS280
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS280

Feller TS280 Tea Maker

مدلچای ساز فلر مدل TS280
شامل قوری چای
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
چای ساز فلر مدل TS118
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فلر مدل TS118

Feller TS118

مدلچای ساز فلر مدل TS118
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
انتخاب گروه