محصولات سایت

اتو فکر Iron Fakir

به فروشگاه اینترنتی اتو فکر نوترین ها خوش آمدید

اتو بخار فکر مدل Spring
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار فکر مدل Spring

Fakir Spring Steam Iron

مدلاتو بخار فکر مدل Spring
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار فکر مدل Forte
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار فکر مدل Forte

Fakir Forte Steam Iron

مدلاتو بخار فکر مدل Forte
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتوبخار فکر مدل Avanti
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فکر مدل Avanti

Fakir Avanti Steam Iron

مدلاتوبخار فکر مدل Avanti
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتوبخار فکر مدل SkyFall
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فکر مدل SkyFall

Fakir SkyFall Steam Iron

مدلاتوبخار فکر مدل SkyFall
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتوبخار فکر مدل SkyGo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فکر مدل SkyGo

Fakir SkyGo Steam Iron

مدلاتوبخار فکر مدل SkyGo
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتوبخار فکر مدل Lillie
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فکر مدل Lillie

Fakir Lillie Steam Iron

مدلاتوبخار فکر مدل Lillie
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتوبخار فکر مدل Skyjet
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فکر مدل Skyjet

Fakir Skyjet Steam Iron

مدلاتوبخار فکر مدل Skyjet
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
انتخاب گروه