محصولات سایت

جاروبرقی فکر Vaccum Cleaner Fakir

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی فکر نوترین ها خوش آمدید

جارو برقی فکر مدل Prestige TS2400
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فکر مدل Prestige TS2400

Fakir Prestige TS2400 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی فکر مدل Prestige TS2400
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جارو برقی فکر مدل Prestige TS2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فکر مدل Prestige TS2000

Fakir Prestige TS2000 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی فکر مدل Prestige TS2000
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
جارو برقی فکر مدل Prestige TS2400
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فکر مدل Prestige TS2400

Fakir Prestige TS2400 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی فکر مدل Prestige TS2400
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جاروبرقی فکر مدل TS2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فکر مدل TS2000

Fkir TS2000 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فکر مدل TS2000
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جارو برقی فکر مدل DARKY POWER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فکر مدل DARKY POWER

مدلجارو برقی فکر مدل DARKY POWER
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جارو برقی فکر مدل DARKY POWER 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فکر مدل DARKY POWER 2

مدلجارو برقی فکر مدل DARKY POWER 2
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جارو برقی فکر مدل LUCKY
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فکر مدل LUCKY

Fakir LUCKY Chargeable Vaccum Cleaner

مدلجارو برقی فکر مدل LUCKY
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
جاروبرقی فکر مدل Starky
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فکر مدل Starky

Fakir Starky Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فکر مدل Starky
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی فکر مدل Darky
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فکر مدل Darky

Fakir Darky Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فکر مدل Darky
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
جاروبرقی فکر مدل Veyron Turbo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فکر مدل Veyron Turbo

Fakir Veyron Turbo Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فکر مدل Veyron Turbo
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جاروبرقی فکر مدل Emotion
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فکر مدل Emotion

Fakir Emotion Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فکر مدل Emotion
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی فکر مدل Theo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فکر مدل Theo

Fakir Theo Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فکر مدل Theo
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جاروبرقی فکر مدل OKO Power2200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فکر مدل OKO Power2200

Fakir OKO Power2200 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فکر مدل OKO Power2200
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی فکر مدل Garcia
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فکر مدل Garcia

Fakir Garcia Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فکر مدل Garcia
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جاروبرقی فکر مدل Prestige2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فکر مدل Prestige2000

Fakir Prestige2000 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فکر مدل Prestige2000
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
موجود نیست
انتخاب گروه