محصولات سایت

غذاساز فیلیپس Food Processor Philips

به فروشگاه اینترنتی غذاساز فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

غذاساز فیلیپس مدل HR7757
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس مدل HR7757

Philips HR7757 Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7757
دارای آبمیوه گیری
دارای مخلوط کن
دارای خمیر زن
دارای صفحه نمایشگر
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو
دارای همزن
عملکرد لحظه‌ای
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای آسیاب کن
دارای خردکن
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
غذاساز فیلیپس مدل HR7778
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس مدل HR7778

Philips HR7778 Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7778
عملکرد توربو
عملکرد لحظه‌ای
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
دارای مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
دارای چرخ گوشت
دارای خردکن
دارای آسیاب کن
دارای همزن
دارای صفحه نمایشگر
دارای خمیر زن
خردکن کوچک
تماس بگیرید
غذاساز فیلیپس مدل HR7628/00
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس مدل HR7628/00

Philips HR7628/00 Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7628/00
دارای چرخ گوشت
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
دارای صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
عملکرد لحظه‌ای
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای همزن
دارای خردکن
خردکن کوچک
عملکرد توربو
پوره ساز و رب ساز
دارای خمیر زن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای آبمیوه گیری
تماس بگیرید
غذا ساز و خوراک پز فیلیپس Philips HR1050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز و خوراک پز فیلیپس Philips HR1050

philips home cooker hr1050

مدلغذا ساز و خوراک پز فیلیپس Philips HR1050
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای خردکن
دارای صفحه نمایشگر
موجود نیست
غذاساز فیلیپس مدل HR7776
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس مدل HR7776

Philips HR7776 Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7776
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای صفحه نمایشگر
دارای آبمیوه گیری
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
خردکن کوچک
دارای خمیر زن
عملکرد توربو
دارای همزن
دارای مخلوط کن
دارای خردکن
عملکرد لحظه‌ای
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
موجود نیست
غذاساز فیلیپس مدل HR7778 به همراه اتو فیلیپس مدل GC4850
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس مدل HR7778 به همراه اتو فیلیپس مدل GC4850

Philips HR7778 Food Processor With Iron GC4850 Steam Iron

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7778 به همراه اتو فیلیپس مدل GC4850
دارای چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای همزن
دارای آسیاب کن
دارای آبمیوه گیری
موجود نیست
غذاساز فیلیپس مدل HR7769
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس مدل HR7769

Philips HR7769 Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7769
دارای چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای همزن
عملکرد لحظه‌ای
دارای آبمیوه گیری
دارای مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
آب مرکبات گیری
دارای آسیاب کن
موجود نیست
غذاساز فیلیپس سری جیمی الیور مدل HR7782
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس سری جیمی الیور مدل HR7782

Philips HR7782 Jamie Oliver Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس سری جیمی الیور مدل HR7782
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
دارای همزن
دارای آبمیوه گیری
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای مخلوط کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
موجود نیست
غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7762
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7762

Philips HR7762 Viva Collection Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7762
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای همزن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
دارای چرخ گوشت
دارای آبمیوه گیری
موجود نیست
غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761

Philips HR7761 Viva Collection Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761
دارای آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای
دارای صفحه نمایشگر
خردکن کوچک
دارای همزن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای مخلوط کن
آب مرکبات گیری
دارای آسیاب کن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای خردکن
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
دارای چرخ گوشت
موجود نیست
غذاساز فیلیپس سری دیلی کالکشن مدل HR7627
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس سری دیلی کالکشن مدل HR7627

Philips HR7627 Daily Collection Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس سری دیلی کالکشن مدل HR7627
دارای چرخ گوشت
دارای همزن
آب مرکبات گیری
دارای آسیاب کن
تعداد تنظیمات سرعت دو سرعته
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای آبمیوه گیری
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای مخلوط کن
موجود نیست
غذاساز فیلیپس مدل HR7778/91
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز فیلیپس مدل HR7778/91

Philips HR7778/91 Food Processor

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7778/91
دارای آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای مخلوط کن
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
موجود نیست
انتخاب گروه