محصولات سایت

آبمیوه گیری فیلیپس Juicer Philips

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1916
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1916

Philips HR1916 Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1916
دارای آسیاب کن
عملکردتک کاره
دارای مخلوط کن
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1925
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1925

Philips HR1925 Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1925
عملکرددو کاره
دارای مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863

Philips HR1863 Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
دارای مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
عملکردتک کاره
دارای آسیاب کن
تماس بگیرید
آبمیوه گیری فیلیپس HR1863 و آب مرکبات گیری HR2744
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس HR1863 و آب مرکبات گیری HR2744

Philips HR1863 Juicer And HR2744 Citrus Press

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1863 و آب مرکبات گیری HR2744
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
عملکردتک کاره
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1874/74
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1874/74

Philips HR1874/74 Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1874/74
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
مخزن آب میوه گیری
عملکردتک کاره
مخزن تفاله
موجود نیست
آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1871
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1871

Philips HR1871 Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1871
دارای آسیاب کن
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
عملکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
آبمیوه گیری فیلیپس مدل 45/HR1832
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس مدل 45/HR1832

Philips HR1832/45 Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل 45/HR1832
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای مخلوط کن
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
عملکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
دارای آسیاب کن
مخزن تفاله
موجود نیست
آبمیوه گیری فیلیپس HR1851
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس HR1851

Philips HR1851 Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1851
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
عملکردتک کاره
مخزن تفاله
دارای آسیاب کن
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1836 سری Viva Collection
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1836 سری Viva Collection

Philips HR1836 Viva Collection Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1836 سری Viva Collection
عملکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
دارای مخلوط کن
سیستم ضد چکه
دارای آسیاب کن
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
موجود نیست
آبمیوه گیری فیلیپس HR1847 سری Viva Collection
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس HR1847 سری Viva Collection

Philips HR1847 Viva Collection Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1847 سری Viva Collection
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
عملکردسه کاره
موجود نیست
آبمیوه گیری فیلیپس HR1853
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس HR1853

Philips HR1853 Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1853
سیستم ضد چکه
دارای آسیاب کن
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
عملکردتک کاره
دارای مخلوط کن
موجود نیست
آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1855 سری Viva Collection
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1855 سری Viva Collection

Philips HR1855 Viva Collection Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1855 سری Viva Collection
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
موجود نیست
آبمیوه گیری فیلیپس HR1869
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فیلیپس HR1869

Philips HR1869 Juicer

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1869
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
انتخاب گروه