محصولات سایت

جاروبرقی فیلیپس Vaccum Cleaner Philips

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8924/01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8924/01

Philips FC8924/01 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8924/01
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8585/01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8585/01

Philips FC8585/01 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8585/01
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9176/01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9176/01

Philips FC9176/01 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9176/01
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8383
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8383

Philips FC8383 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8383
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174/01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174/01

Philips FC9174/01 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9174/01
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170/01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170/01

Philips FC9170/01 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9170/01
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8653/01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8653/01

Philips FC8653/01 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8653/01
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8450
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8450

Philips FC8450 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8450
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9194/01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9194/01

Philips FC9194/01 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9194/01
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8451
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8451

Philips FC8451 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8451
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9062
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9062

Philips FC9062 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9062
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8385
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8385

Philips FC8385 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8385
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9199/02
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9199/02

Philips FC9199/02 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9199/02
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9190 به همراه مدل GC2920
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9190 به همراه مدل GC2920

Philips FC9190 Vacuum Cleaner With GC2920 Steam Iron

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9190 به همراه مدل GC2920
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جاروبرقی آب و خاک مدل FC7088
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آب و خاک مدل FC7088

Philips FC7088 wet and dry vacuum cleaner

مدلجاروبرقی آب و خاک مدل FC7088
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8651/01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8651/01

Philips FC8651/01 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8651/01
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9190
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9190

Philips FC9190 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9190
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8950
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8950

Philips FC8950 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8950
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8444
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8444

Philips FC8444 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8444
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس مدل FC8471
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8471

Philips FC8471 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8471
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9190/01 به همراه مدل FC6140/60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9190/01 به همراه مدل FC6140/60

Philips FC9190/01 Vacuum Cleaner And FC6140/60

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9190/01 به همراه مدل FC6140/60
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
موجود نیست
جارو برقی فیلیپس سری پاورلایف مدل FC8452
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فیلیپس سری پاورلایف مدل FC8452

Philips FC8452 PowerLife Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی فیلیپس سری پاورلایف مدل FC8452
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
جاروبرقی فیلیپس سری پرفرمر پرو مدل FC9184
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فیلیپس سری پرفرمر پرو مدل FC9184

Philips FC9184 PerformerPro Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فیلیپس سری پرفرمر پرو مدل FC9184
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
لوله تلسکوپی
دارا