محصولات سایت

ماشین لباسشویی ایندزیت Washing Machines Indesit

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی ایندزیت نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE71251CECO ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE71251CECO ظرفیت 7 کیلوگرم

Indesit IWE71251CECO Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE71251CECO ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل SIXL 126 S ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل SIXL 126 S ظرفیت 7 کیلوگرم

Indesit SIXL 126 S Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل SIXL 126 S ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
رتبه انرژی+A
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA 71251 WEU ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA 71251 WEU ظرفیت 7 کیلوگرم

Indesit XWA 71251 WEU Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA 71251 WEU ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE 71251 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE 71251 ظرفیت 7 کیلوگرم

Indesit IWE 71251 Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE 71251 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی++A
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA81682 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA81682 ظرفیت 8 کیلوگرم

Indesit XWA81682 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA81682 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE101484XWSSSEU ظرفیت 10 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE101484XWSSSEU ظرفیت 10 کیلوگرم

Indesit XWE101484XWSSSEU Washing Machine 10Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE101484XWSSSEU ظرفیت 10 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE91483 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE91483 ظرفیت 9 کیلوگرم

Indesit XWE91483 Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE91483 ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81482XWKKKUK ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81482XWKKKUK ظرفیت 8 کیلوگرم

Indesit XWE81482XWKKKUK Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81482XWKKKUK ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWD71252SUK ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWD71252SUK ظرفیت 7 کیلوگرم

Indesit XWD71252SUK Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWD71252SUK ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA71252SGFR ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA71252SGFR ظرفیت 7 کیلوگرم

Indesit XWA71252SGFR Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA71252SGFR ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
موجود نیست
ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81283XW ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81283XW ظرفیت 8 کیلوگرم

Indesit XWE81283XW Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81283XW ظرفیت 8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
انتخاب گروه