محصولات سایت

کولر گازی سامسونگ Air%20Conditioner Samsung

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR13NSP 13000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR13NSP 13000

Samsung Wind-Free AR13NSP 13000 Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR13NSP 13000
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR19NSP 19000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR19NSP 19000

Samsung Wind-Free AR19NSP 19000 Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR19NSP 19000
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR25MSFHE 25000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR25MSFHE 25000

Samsung Boracay AR25MSFHE 25000 Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR25MSFHE 25000
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR19MSFHE 19000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR19MSFHE 19000

Samsung Boracay AR19MSFHE 19000 Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR19MSFHE 19000
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR10MSFHE 10000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR10MSFHE 10000

Samsung Boracay AR10MSFHE 10000 Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR10MSFHE 10000
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP

Samsung Good-24000 HP Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تماس بگیرید
کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR10NSP 10000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR10NSP 10000

Samsung Wind-Free AR10NSP 10000 Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR10NSP 10000
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR25NSP 25000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR25NSP 25000

Samsung Wind-Free AR25NSP 25000 Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR25NSP 25000
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR13MSFHE 13000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR13MSFHE 13000

Samsung Boracay AR13MSFHE 13000 Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR13MSFHE 13000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 HP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 HP

Samsung Mirage-48000 HP Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 HP
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیسه فاز
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 HP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 HP

Samsung Good-18000 HP Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 HP
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Good-12000 HP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Good-12000 HP

Samsung Good-12000 HP Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-12000 HP
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 C

Samsung Max-24000 C Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 C
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 HP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 HP

Samsung Max-24000 HP Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 HP
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 C

Samsung Max-18000 C Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 C
کارکردسرمایش
نوع برق مصرفیسه فاز
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 HP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 HP

Samsung Max-18000 HP Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 HP
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 C

Samsung Max-12000 C Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 C
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 HP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 HP

Samsung Max-12000 HP Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 HP
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AS25VB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AS25VB

Samsung Vivace-AS25VB Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AS25VB
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ25VB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ25VB

Samsung Vivace-AQ25VB Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ25VB
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ19VB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ19VB

Samsung Vivace-AQ19VB Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ19VB
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ13VB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ13VB

Samsung Vivace-AQ13VB Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ13VB
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Memory-AF28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Memory-AF28

Samsung Memory-AF28 Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Memory-AF28
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 C

Samsung Mirage-48000 C Air Conditioner

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 C
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیسه فاز
کارکردسرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست