محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ مانستر Power Strip Monster

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ مانستر نوترین ها خوش آمدید

پریز مانستر پاور مدل MP EXP 100A DE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پریز مانستر پاور مدل MP EXP 100A DE

Monster Power MP EXP 100A DE Socket

مدلپریز مانستر پاور مدل MP EXP 100A DE
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
چند راهی برق مانستر مدل HTS800
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق مانستر مدل HTS800

Monster HTS800 Power Strip

مدلچند راهی برق مانستر مدل HTS800
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاهشت عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
موجود نیست
چند راهی برق مانستر پاور مدل MP ME 800 DE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق مانستر پاور مدل MP ME 800 DE

Monster Power MP ME 800 DE Power Strip

مدلچند راهی برق مانستر پاور مدل MP ME 800 DE
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاهشت عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
موجود نیست
چند راهی برق مانستر پاور مدل MP EXP 600A DE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق مانستر پاور مدل MP EXP 600A DE

Monster Power MP EXP 600A DE

مدلچند راهی برق مانستر پاور مدل MP EXP 600A DE
محافظ داخلی
تعداد پریزهاشش عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
چند راهی برق مانستر مدل Mp ME 410 DE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق مانستر مدل Mp ME 410 DE

Monster Power Mp ME 410 DE Power Strip

مدلچند راهی برق مانستر مدل Mp ME 410 DE
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
پریز مانستر پاور مدل MP EXP 100U DE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پریز مانستر پاور مدل MP EXP 100U DE

Monster Power MP EXP 100U DE Socket

مدلپریز مانستر پاور مدل MP EXP 100U DE
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پورت USBدو عدد
تعداد پریزهایک عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
پریز مانستر پاور مدل MP ME 100 DE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پریز مانستر پاور مدل MP ME 100 DE

Monster Power MP ME 100 DE Socket

مدلپریز مانستر پاور مدل MP ME 100 DE
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهایک عدد
موجود نیست
چند راهی برق مانستر مدل Mp ME 600 DE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق مانستر مدل Mp ME 600 DE

Monster Power Mp ME 600 DE Power Strip

مدلچند راهی برق مانستر مدل Mp ME 600 DE
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاشش عدد
موجود نیست
انتخاب گروه