محصولات سایت

کولر گازی مایدیا Air%20Conditioner Midea

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی مایدیا نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی مایدیا مدل TMWK-24CT3-R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل TMWK-24CT3-R

Midea TMWK-24CT3-R Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل TMWK-24CT3-R
نوع کمپرسورپیستونی
کارکردسرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-R

Midea TMWK-18CT3-R Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-R
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-P

Midea TMWK-18CT3-P Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-P
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Everest 60H3 60000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Everest 60H3 60000

Midea Everest 60H3 60000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Everest 60H3 60000
نوع کمپرسوراسکرول
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیسه فاز
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Everest 48H30 48000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Everest 48H30 48000

Midea Everest 48H30 48000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Everest 48H30 48000
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیسه فاز
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسوراسکرول
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Everest 36H3 36000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Everest 36H3 36000

Midea Everest 36H3 36000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Everest 36H3 36000
نوع کمپرسوراسکرول
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Easy 30H10 30000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Easy 30H10 30000

Midea Easy 30H10 30000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 30H10 30000
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Easy 24H11 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Easy 24H11 24000

Midea Easy 24H11 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 24H11 24000
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Easy 18H10 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Easy 18H10 18000

Midea Easy 18H10 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 18H10 18000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Easy 12H10 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Easy 12H10 12000

Midea Easy 12H10 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 12H10 12000
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Easy 9H11 9000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Easy 9H11 9000

Midea Easy 9H11 9000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 9H11 9000
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Mission 36C3-K 36000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Mission 36C3-K 36000

Midea Mission 36C3-K 36000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 36C3-K 36000
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورپیستونی
کارکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Mission 30C3-K 30000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Mission 30C3-K 30000

Midea Mission 30C3-K 30000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 30C3-K 30000
کارکردسرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Mission 24C3-K 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Mission 24C3-K 24000

Midea Mission 24C3-K 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 24C3-K 24000
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورپیستونی
کارکردسرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Mission 18C3-K 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Mission 18C3-K 18000

Midea Mission 18C3-K 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 18C3-K 18000
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Mission 12C3-K 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Mission 12C3-K 12000

Midea Mission 12C3-K 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 12C3-K 12000
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Mission 30H11i 30000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Mission 30H11i 30000

Midea Mission 30H11i 30000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 30H11i 30000
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Mission 24H11i 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Mission 24H11i 24000

Midea Mission 24H11i 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 24H11i 24000
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Mission 18H10i-K 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Mission 18H10i-K 18000

Midea Mission 18H10i-K 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 18H10i-K 18000
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی مایدیا مدل Mission 12H11i 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مایدیا مدل Mission 12H11i 12000

Midea Mission 12H11i 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 12H11i 12000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
انتخاب گروه