محصولات سایت

ماشین لباسشویی زیرووات Washing Machines Zerowatt

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی زیرووات نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1399 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1399 ظرفیت 9 کیلوگرم

Zerowatt OZ1399 Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1399 ظرفیت 9 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1282 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1282 ظرفیت 8 کیلوگرم

Zerowatt OZ-1282 Washing Machine-8 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1282 ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1380 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1380 ظرفیت 8 کیلوگرم

Zerowatt OZ1380 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1380 ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1073 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1073 ظرفیت 7 کیلوگرم

Zerowatt OZ-1073 Washing Machine-7 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1073 ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1599 با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1599 با ظرفیت 9 کیلوگرم

Zerowatt OZ-1590 Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1599 با ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1500 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1285 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1285 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم

Zerowatt OZ-1285 Washing Machine - 8.5 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1285 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1485 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1485 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم

Zerowatt OZ-1485 Washing Machine-8.5-Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1485 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1285 ظرفیت 8.5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1285 ظرفیت 8.5 کیلوگرم

Zerowatt OZ1285 Washing Machine - 8.5 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1285 ظرفیت 8.5 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1590 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1590 ظرفیت 9 کیلوگرم

Zerowatt OZ1590 Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1590 ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
سرعت چرخش موتور1500 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل Z-1071WT ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل Z-1071WT ظرفیت 7 کیلوگرم

Zerowatt Z-1071WT Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل Z-1071WT ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژیA
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1273WT ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1273WT ظرفیت 7 کیلوگرم

Zerowatt OZ-1273WT Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1273WT ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1170W ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1170W ظرفیت 7 کیلوگرم

Zerowatt OZ-1170W Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1170W ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1100 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1063 ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1063 ظرفیت 6 کیلوگرم

Zerowatt OZ-1063 Washing Machine - 6 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1063 ظرفیت 6 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1061ST ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1061ST ظرفیت 6 کیلوگرم

Zerowatt OZ-1061ST Washing Machine - 6 Kg

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1061ST ظرفیت 6 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
رتبه انرژیA
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
انتخاب گروه