محصولات سایت

ابزار آشپزی زیل Cookingtools Zeal

به فروشگاه اینترنتی ابزار آشپزی زیل نوترین ها خوش آمدید

خرد کن دستی زیل مدل L84
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خرد کن دستی زیل مدل L84

Zeal L84 Vegtables Chopper

مدلخرد کن دستی زیل مدل L84
جنس دستهپلاستیک
نوعخردکن
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
پوست کن زیل مدل J109
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پوست کن زیل مدل J109

Zeal J109 Peeler

مدلپوست کن زیل مدل J109
جنس دستهسیلیکون
جنس بدنهپلاستیک
نوعپوست کن
موجود نیست
قالب تخم مرغ زیل مدل Flower
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب تخم مرغ زیل مدل Flower

Zeal Flower Egg Shaper

موجود نیست
رنده زیل مدل H70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنده زیل مدل H70

Zeal H70 Grater

مدلرنده زیل مدل H70
جنس بدنهپلاستیک
نوعرنده
موجود نیست
پوست کن زیل مدل J253
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پوست کن زیل مدل J253

Zeal J253 Peeler

مدلپوست کن زیل مدل J253
جنس بدنهپلاستیک
نوعپوست کن
جنس دستهپلاستیک
موجود نیست
قاشق زیل مدل J309
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق زیل مدل J309

Zeal J309 Spoon

مدلقاشق زیل مدل J309
جنس بدنهسیلیکون
نوعقاشق
موجود نیست
همزن دستی زیل مدل J316
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

همزن دستی زیل مدل J316

Zeal J316 Whisk

مدلهمزن دستی زیل مدل J316
نوعهمزن
جنس دستهاستیل
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
لیسک زیل مدل J222
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیسک زیل مدل J222

Zeal J222 Scraper

موجود نیست
لیسک زیل مدل J268
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیسک زیل مدل J268

Zeal J268 Scraper

مدللیسک زیل مدل J268
جنس دستهچوب
نوعلیسک
موجود نیست
سیر له کن زیل مدل L209L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیر له کن زیل مدل L209L

Zeal L209L Garlic Press

موجود نیست
چاقوی مدل L205
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چاقوی مدل L205

Zeal L205 Paring Knife

مدلچاقوی مدل L205
جنس دستهپلاستیک
نوعچاقو
موجود نیست
لیسک زیل مدل J225
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیسک زیل مدل J225

Zeal J225 Scraper

مدللیسک زیل مدل J225
جنس بدنهسیلیکون
نوعلیسک
موجود نیست
ملاقه زیل مدل J160
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ملاقه زیل مدل J160

Zeal J160 Ladle

مدلملاقه زیل مدل J160
جنس بدنهسیلیکون
نوعملاقه
موجود نیست
ست سبزی خردکن دستی زیل مدل L201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست سبزی خردکن دستی زیل مدل L201

Zeal L201 Herb Chopper Set

مدلست سبزی خردکن دستی زیل مدل L201
جنس بدنهپلاستیک
نوعخردکن
موجود نیست
رنده زیل مدل H67
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنده زیل مدل H67

Zeal H67 Grater

مدلرنده زیل مدل H67
جنس بدنهاستیل
جنس دستهپلاستیک
نوعرنده
موجود نیست
انبر آشپزی زیل مدل J140
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر آشپزی زیل مدل J140

Zeal J140 Cooking Tong

مدلانبر آشپزی زیل مدل J140
نوعانبر
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
کفگیر سیلیکونی زیل مدل J157
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کفگیر سیلیکونی زیل مدل J157

Zeal J157 Silicone Cooks Turner

مدلکفگیر سیلیکونی زیل مدل J157
جنس بدنهسیلیکون
نوعکفگیر
جنس دستهسیلیکون
موجود نیست
قاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J220
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J220

Zeal J220 Silicone Cooks Spoon

مدلقاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J220
جنس دستهسیلیکون
نوعقاشق
جنس بدنهسیلیکون
موجود نیست
قالب تخم مرغ زیل مدل Heart
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب تخم مرغ زیل مدل Heart

Zeal Heart Egg Shaper

موجود نیست
قاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J158
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J158

Zeal J158 Silicone Cooks Spoon

مدلقاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J158
جنس بدنهسیلیکون
جنس دستهسیلیکون
نوعقاشق
موجود نیست
پوست کن زیل مدل J219 Y
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پوست کن زیل مدل J219 Y

Zeal J219 Y Shaped Peeler

مدلپوست کن زیل مدل J219 Y
جنس دستهپلاستیک
نوعپوست کن
موجود نیست
اسکوپ بستنی زیل مدل J218
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکوپ بستنی زیل مدل J218

Zeal J218 Ice Cream Scoop

مدلاسکوپ بستنی زیل مدل J218
جنس بدنهآلومینیوم
جنس دستهسیلیکون
نوعقاشق توپی
موجود نیست
انبر زیل مدل J130
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر زیل مدل J130

Zeal J130 Tongs

مدلانبر زیل مدل J130
جنس بدنهسیلیکون
جنس دستهاستیل
نوعانبر
موجود نیست
انتخاب گروه