محصولات سایت

سطل اکو Bucket Eko

به فروشگاه اینترنتی سطل اکو نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله اکو مدل Regent حجم 6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل Regent حجم 6 لیتری

EKO Regent Bucket 6L

مدلسطل زباله اکو مدل Regent حجم 6 لیتری
دستگیره
جنساستیل
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردآشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله اکو مدل Luna حجم 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل Luna حجم 3 لیتری

EKO Luna Bucket 3L

مدلسطل زباله اکو مدل Luna حجم 3 لیتری
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
کاربردحمام آشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله اکو مدل Shell حجم 18 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل Shell حجم 18 لیتری

EKO Shell Bucket 18L

مدلسطل زباله اکو مدل Shell حجم 18 لیتری
کاربردحمام آشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
تماس بگیرید
سطل زباله اکو مدل Grace حجم 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل Grace حجم 5 لیتری

EKO Grace Bucket 5L

مدلسطل زباله اکو مدل Grace حجم 5 لیتری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
دارای پدال
کاربرددستشویی آشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله اکو مدل Regent حجم 12L لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل Regent حجم 12L لیتری

EKO Regent Bucket 12L

مدلسطل زباله اکو مدل Regent حجم 12L لیتری
کاربردحمام آشپزخانه اداری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 9 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 9 لیتری

EKO EKO Smart Bucket 9L

مدلسطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 9 لیتری
کاربردآشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
جنساستیل
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 21 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 21 لیتری

EKO EKO Smart Bucket 21L

مدلسطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 21 لیتری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
دارای پدال
کاربردآشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
موجود نیست
سطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 15 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 15 لیتری

EKO EKO Smart Bucket 15L

مدلسطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 15 لیتری
دستگیره
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
کاربردآشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله دو قلوی اکو مدل Rejoice حجم 24 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله دو قلوی اکو مدل Rejoice حجم 24 لیتری

EKO Rejoice Bucket Twin 24L

مدلسطل زباله دو قلوی اکو مدل Rejoice حجم 24 لیتری
دارای پدال
کاربردآشپزخانه اداری
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله اکو مدل Luna حجم 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل Luna حجم 5 لیتری

EKO Luna Bucket 5L

مدلسطل زباله اکو مدل Luna حجم 5 لیتری
کاربردحمام آشپزخانه اداری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله اکو مدل Luna حجم 12 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل Luna حجم 12 لیتری

EKO Luna Bucket 12L

مدلسطل زباله اکو مدل Luna حجم 12 لیتری
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
جنساستیل
دستگیره
کاربردحمام آشپزخانه اداری
موجود نیست
سطل زباله اکو مدل Laguna حجم 15 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل Laguna حجم 15 لیتری

EKO Grace Bucket 15L

مدلسطل زباله اکو مدل Laguna حجم 15 لیتری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
کاربردآشپزخانه اداری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله اکو مدل Laguna حجم 12 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اکو مدل Laguna حجم 12 لیتری

EKO Laguna Bucket 12L

مدلسطل زباله اکو مدل Laguna حجم 12 لیتری
دارای پدال
جنساستیل
کاربردآشپزخانه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل یک‌تکه
موجود نیست
انتخاب گروه