محصولات سایت

ظروف سرو و پذیرایی سابینکس Servingware Sabinex

به فروشگاه اینترنتی ظروف سرو و پذیرایی سابینکس نوترین ها خوش آمدید

سوفله سابینکس مدل Ring 610
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Ring 610

Sabinex Ring 610 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 610
جنسشیشه
دستگیره
سطحگود
تعداد طبقاتیک
تماس بگیرید
سوفله سابینکس مدل Twin Ring 500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Twin Ring 500

Sabinex Twin Ring 500 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Twin Ring 500
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
تماس بگیرید
ظرف گرم نگهدارنده قهوه سابینکس مدل Ring 001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف گرم نگهدارنده قهوه سابینکس مدل Ring 001

Sabinex Ring 001 Cofee Coffe Container Warmer

مدلظرف گرم نگهدارنده قهوه سابینکس مدل Ring 001
جنسشیشه
سطحگود
دستگیره
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Crown 205
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Crown 205

Sabinex Crown 205 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 205
سطحگود
جنسشیشه
دستگیره
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Ring 207
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Ring 207

Sabinex Ring 207 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 207
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Ring 206
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Ring 206

Sabinex Ring 206 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 206
دستگیره
سطحگود
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Ring 300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Ring 300

Sabinex Ring 300 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 300
جنسشیشه
تعداد طبقاتیک
سطحگود
دستگیره
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Crown 207
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Crown 207

Sabinex Crown 207 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 207
دستگیره
تعداد طبقاتیک
سطحگود
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Crown 302
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Crown 302

Sabinex Crown 302 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 302
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Crown 300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Crown 300

Sabinex Crown 300 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 300
سطحگود
تعداد طبقاتیک
دستگیره
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Crown 206
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Crown 206

Sabinex Crown 206 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 206
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
جنسشیشه
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Ring 205
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Ring 205

Sabinex Ring 205 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 205
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Twin Crown 500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Twin Crown 500

Sabinex Twin Crown 500 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Twin Crown 500
سطحگود
جنسشیشه
تعداد طبقاتیک
دستگیره
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Ring 302
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Ring 302

Sabinex Ring 302 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 302
سطحگود
دستگیره
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
سوفله سابینکس مدل Crown 301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سوفله سابینکس مدل Crown 301

Sabinex Crown 301 Soufle

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 301
سطحگود
دستگیره
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
انتخاب گروه