محصولات سایت

سطل براسیانا Bucket Brasiana

به فروشگاه اینترنتی سطل براسیانا نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله پدالی براسیانا مدل 13030075 ظرفیت 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا مدل 13030075 ظرفیت 5 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسیانا مدل 13030075 ظرفیت 5 لیتری
کاربردآشپزخانه
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسینا ظرفیت 3 لیتری کد 13030078
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسینا ظرفیت 3 لیتری کد 13030078

مدلسطل زباله پدالی براسینا ظرفیت 3 لیتری کد 13030078
جنساستیل
کاربرددستشویی اداری
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله مدل Brasiana BPB-151 کد 13030076 ظرفیت 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله مدل Brasiana BPB-151 کد 13030076 ظرفیت 5 لیتر

مدلسطل زباله مدل Brasiana BPB-151 کد 13030076 ظرفیت 5 لیتر
دارای پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
کاربردآشپزخانه
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-261 ظرفیت 16 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-261 ظرفیت 16 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-261 ظرفیت 16 لیتری
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل براسیانا مدلBOB-110 گنجایش 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل براسیانا مدلBOB-110 گنجایش 12 لیتر

مدلسطل براسیانا مدلBOB-110 گنجایش 12 لیتر
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
کاربرداداری
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
تماس بگیرید
سطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 5 لیتر

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 5 لیتر
جنساستیل
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
تماس بگیرید
سطل زباله Brasiana مدل 03 گنجایش 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله Brasiana مدل 03 گنجایش 3 لیتری

مدلسطل زباله Brasiana مدل 03 گنجایش 3 لیتری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
جنساستیل
دارای پدال
تماس بگیرید
سطل زباله براسیانا مدل بدون درب 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله براسیانا مدل بدون درب 5 لیتری

مدلسطل زباله براسیانا مدل بدون درب 5 لیتری
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
دارای پدال
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسینا مدل BPB-141 ظرفیت 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسینا مدل BPB-141 ظرفیت 5 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسینا مدل BPB-141 ظرفیت 5 لیتری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
جنساستیل
دارای پدال
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسیانا کد 617 ظرفیت 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا کد 617 ظرفیت 20 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسیانا کد 617 ظرفیت 20 لیتری
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردآشپزخانه اداری
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPS ظرفیت 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPS ظرفیت 3 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسیانا مدل BPS ظرفیت 3 لیتری
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
کاربرددستشویی اداری
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
تماس بگیرید
سطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر

مدلسطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر
جنساستیل
نوعسطل یک‌تکه
کاربرداداری
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
تماس بگیرید
سطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر

مدلسطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر
نوعسطل یک‌تکه
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
دارای پدال
کاربرداداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسیانا ظرفیت 12 لیتر - کد615
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا ظرفیت 12 لیتر - کد615

Brasiana 615 Pedal Waste Bin 12 Litre

مدلسطل زباله پدالی براسیانا ظرفیت 12 لیتر - کد615
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
دستگیره
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل زباله براسیانا مدل BPB-221 گنجایش 16 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله براسیانا مدل BPB-221 گنجایش 16 لیتر

Brasiana BPB-221 Recycle Bin 16 L

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-221 گنجایش 16 لیتر
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردآشپزخانه
جنساستیل
دستگیره
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله اداری براسیانا مدل BLB-110 گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اداری براسیانا مدل BLB-110 گنجایش 20 لیتر

Brasiana BLB-110 Office Recycle Bin Size 20 Liter

مدلسطل زباله اداری براسیانا مدل BLB-110 گنجایش 20 لیتر
کاربرداداری
دارای پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنسفلز
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله اداری براسیانا مدل BLB120 گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اداری براسیانا مدل BLB120 گنجایش 20 لیتر

Brasiana BLB120 Office Recycle Bin Size 20 Liter

مدلسطل زباله اداری براسیانا مدل BLB120 گنجایش 20 لیتر
جنسفلز
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
دارای پدال
کاربرداداری
تماس بگیرید
سطل زباله براسیانا مدل BPB-110 گنجایش 3 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله براسیانا مدل BPB-110 گنجایش 3 لیتر

Brasiana BPB-110 Recycle Bin 3 L

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-110 گنجایش 3 لیتر
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام اتاق خواب اداری دستشویی
تماس بگیرید
سطل زباله براسیانا مدل BPB-151-S گنجایش 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله براسیانا مدل BPB-151-S گنجایش 5 لیتر

Brasiana BPB-151-S Recycle Bin 5 L

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-151-S گنجایش 5 لیتر
دستگیره
دارای پدال
کاربردآشپزخانه
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله براسیانا مدل BLB-120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله براسیانا مدل BLB-120

Brasiana BLB-120 Office Trash

مدلسطل زباله براسیانا مدل BLB-120
کاربرداداری
دارای پدال
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
تماس بگیرید
سطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 12 لیتر

Brasiana BPB-191 Recycle Bin 12 L

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 12 لیتر
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
کاربردآشپزخانه
نوعسطل دوتکه
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-181 ظرفیت 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-181 ظرفیت 12 لیتر

Brasiana BPB-181 Pedal Waste Bin 12 Litre

مدلسطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-181 ظرفیت 12 لیتر
جنساستیل
کاربردحمام آشپزخانه اداری
دارای پدال
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله اداری براسیانا مدل BLB-110 ظرفیت 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله اداری براسیانا مدل BLB-110 ظرفیت 20 لیتر

Brasiana BLB-110 Waste Bin 20 Litre

مدلسطل زباله اداری براسیانا مدل BLB-110 ظرفیت 20 لیتر
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل یک‌تکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب