محصولات سایت

تلویزیون سونی Tv2 Sony

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون سونی نوترین ها خوش آمدید

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X8500E سایز 65 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X8500E سایز 65 اینچ

Sony KD-65X8500E Smart LED TV 65 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X8500E سایز 65 اینچ
نوع صفحهتخت
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
تماس بگیرید
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X8500E سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X8500E سایز 55 اینچ

Sony KD-55X8500E Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X8500E سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل 55X8000E سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل 55X8000E سایز 55 اینچ

Sony KD-55X8000E Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل 55X8000E سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KDL-48W650D سایز 48اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KDL-48W650D سایز 48اینچ

Sony KDL-48W650D Smart LED TV 48 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KDL-48W650D سایز 48اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی سری BRAVIA مدل KDL-48W650D سایز 48 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی سری BRAVIA مدل KDL-48W650D سایز 48 اینچ

Sony KDL-48W650D BRAVIA Series Smart LED TV 48 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سونی سری BRAVIA مدل KDL-48W650D سایز 48 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40W650D سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40W650D سایز 40 اینچ

Sony KDL-40W650D BRAVIA Series Smart LED TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40W650D سایز 40 اینچ
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-65X8500B سایز 65 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-65X8500B سایز 65 اینچ

sony KD-65X8500B BRAVIA Series 4K LED TV 65 inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-65X8500B سایز 65 اینچ
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
سه بعدی
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-79X9000B سایز 79 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-79X9000B سایز 79 اینچ

sony KD-79X9000B BRAVIA Series 4K LED TV 79 inch

مدلتلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-79X9000B سایز 79 اینچ
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
سه بعدی
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000D سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000D سایز 49 اینچ

sony KD-49X8000D BRAVIA Series Smart LED TV 49 inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000D سایز 49 اینچ
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X9300D سایز 65 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X9300D سایز 65 اینچ

sony KD-65X9300D BRAVIA Series 4K LED TV 75 inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X9300D سایز 65 اینچ
نوع صفحهتخت
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-75X9400D سایز 75 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-75X9400D سایز 75 اینچ

sony KD-75X9400D BRAVIA Series Smart LED TV 75 inch

مدلتلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-75X9400D سایز 75 اینچ
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000E سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000E سایز 49 اینچ

Sony KD-49X8000E Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000E سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
سه بعدی
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X7000E سایز 65 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X7000E سایز 65 اینچ

Sony KD-65X7000E Smart LED TV 65 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X7000E سایز 65 اینچ
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X7000E سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X7000E سایز 55 اینچ

Sony KD-55X7000E Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X7000E سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X7000E سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X7000E سایز 49 اینچ

Sony KD-49X7000E Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X7000E سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X9300D سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X9300D سایز 55 اینچ

Sony KD-55X9300D Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X9300D سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X7000D سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X7000D سایز 55 اینچ

Sony KD-55X7000D Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X7000D سایز 55 اینچ
سه بعدی
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-55W650D سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-55W650D سایز 55 اینچ

Sony KDL-55W650D Smart BRAVIA Series LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-55W650D سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KD-55X8500D سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KD-55X8500D سایز 55 اینچ

Sony KD-55X8500D Smart BRAVIA Series LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KD-55X8500D سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40R350C سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40R350C سایز 40 اینچ

Sony KDL-40R350C BRAVIA Series LED TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40R350C سایز 40 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
سه بعدی
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-32R300C سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-32R300C سایز 32 اینچ

Sony KDL-32R300C BRAVIA Series LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-32R300C سایز 32 اینچ
نوع صفحهتخت
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرHD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی سری BRAVIA مدل KD-75X8500C سایز 75 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی سری BRAVIA مدل KD-75X8500C سایز 75 اینچ

Sony KD-75X8500C BRAVIA Series Smart LED TV 75 Inch