محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ تسکو Power Strip Tsco

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ تسکو نوترین ها خوش آمدید

مبدل برق تسکو مدل TPS 500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مبدل برق تسکو مدل TPS 500

TSCO TPS 500 Universal Adaptor

مدلمبدل برق تسکو مدل TPS 500
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهایک عدد
تماس بگیرید
پریز تسکو مدل TPS 508
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پریز تسکو مدل TPS 508

TSCO TPS 508 Socket

مدلپریز تسکو مدل TPS 508
تعداد پورت USBدو عدد
تعداد پریزهاسه عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
چند راهی برق تسکو مدل TPS 536
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق تسکو مدل TPS 536

Tesco TPS 536 Power Strip

مدلچند راهی برق تسکو مدل TPS 536
تعداد پریزهاپنج عدد
تعداد پورت USBدو عدد
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
چند راهی برق تسکو مدل TPS 534
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق تسکو مدل TPS 534

Tesco TPS 534 Power Strip

مدلچند راهی برق تسکو مدل TPS 534
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاپنج عدد
تعداد پورت USBدو عدد
تماس بگیرید
مبدل برق تسکو مدل TPS 505
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مبدل برق تسکو مدل TPS 505

TSCO TPS 505 Universal Adaptor

مدلمبدل برق تسکو مدل TPS 505
تعداد پریزهادو عدد
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
مبدل برق تسکو مدل TPS 503
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مبدل برق تسکو مدل TPS 503

TSCO TPS 503 Universal Adaptor

مدلمبدل برق تسکو مدل TPS 503
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهایک عدد
تماس بگیرید
مبدل برق تسکو مدل TPS 504
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مبدل برق تسکو مدل TPS 504

TSCO TPS 504 Universal Adaptor

مدلمبدل برق تسکو مدل TPS 504
تعداد پریزهایک عدد
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
چندراهی برق تسکو مدل TPS 550U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تسکو مدل TPS 550U

Tsco TPS 550U Power Strip

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 550U
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاسه عدد
تعداد پورت USBشش عدد
محافظ داخلی
تماس بگیرید
چندراهی برق تسکو مدل TPS 548U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تسکو مدل TPS 548U

Tsco TPS 548U Power Strip

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 548U
تعداد پورت USBچهار عدد
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
مبدل برق تسکو مدل TPS 502
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مبدل برق تسکو مدل TPS 502

Tsco TPS 502 Adapter Plug Converter

موجود نیست
مبدل برق تسکو مدل TPS 501
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مبدل برق تسکو مدل TPS 501

Tsco TPS 501 Adapter Plug Converter

موجود نیست
چند راهی برق تسکو مدل TPS 524V
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق تسکو مدل TPS 524V

TSCO TPS 524V Power Strip

مدلچند راهی برق تسکو مدل TPS 524V
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاده عدد
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
چندراهی برق تسکو مدل TPS 546U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تسکو مدل TPS 546U

Tsco TPS 546U Power Strip

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 546U
تعداد پورت USBدو عدد
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاپنج عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
موجود نیست
چندراهی برق تسکو مدل TPS 506V
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تسکو مدل TPS 506V

TSCO TPS 506V Power Strip

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 506V
تعداد پریزهاپنج عدد
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
چندراهی برق تسکو مدل TPS 528
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تسکو مدل TPS 528

TSCO TPS 528 Power Strip

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 528
محافظ داخلی
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
چندراهی برق تسکو مدل TPS 532U
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق تسکو مدل TPS 532U

TSCO TPS 532U Power Strip

مدلچندراهی برق تسکو مدل TPS 532U
تعداد پریزهاهفت عدد
تعداد پورت USBدو عدد
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
موجود نیست
انتخاب گروه