محصولات سایت

سطل هایلو Bucket Hailo

به فروشگاه اینترنتی سطل هایلو نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله هایلو مدل Top Design 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Top Design 4

Hailo Top Design 4 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 4
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 4

Hailo Sienna Swing 4 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 4
دستگیره
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله هایلو مدل T1.4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل T1.4

مدلسطل زباله هایلو مدل T1.4
کاربردحمام دستشویی آشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Top Design 16
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Top Design 16

Hailo Top Design 16 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 16
کاربردآشپزخانه اداری
دستگیره
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Top Design 0523
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Top Design 0523

Hailo Top Design 0523 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 0523
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Top Design 0523
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Top Design 0523

Hailo Top Design 0523 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 0523
دستگیره
دارای پدال
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Waschebehalter 0744
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Waschebehalter 0744

Hailo Waschebehalter 0744 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Waschebehalter 0744
دستگیره
کاربرداداری
جنساستیل
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل یک‌تکه
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل T1-20 0520
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل T1-20 0520

Hailo T1-20 0520 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل T1-20 0520
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
کاربردآشپزخانه اداری دستشویی
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Top Design 0516
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Top Design 0516

Hailo Top Design 0516 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 0516
دستگیره
جنساستیل
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل T2.20 0520
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل T2.20 0520

Hailo T2.20 0520 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل T2.20 0520
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
دارای پدال
کاربردآشپزخانه اداری دستشویی
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Top Design M 0516
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Top Design M 0516

Hailo Top Design M 0516 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design M 0516
جنساستیل
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Pure 0517
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Pure 0517

Hailo Pure 0517 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Pure 0517
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
دارای پدال
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل T2.13 0513
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل T2.13 0513

Hailo T2.13 0513 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل T2.13 0513
دارای پدال
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
کاربردآشپزخانه اداری
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Pure 0504
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Pure 0504

Hailo Pure 0504 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Pure 0504
دارای پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام اتاق خواب دستشویی
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Top Design 16 0516
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Top Design 16 0516

Hailo Top Design 16 0516 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Top Design 16 0516
دستگیره
دارای پدال
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
کاربردآشپزخانه اداری
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704

Hailo Sienna Swing 0704 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704
نوعسطل دوتکه
دستگیره
کاربردحمام دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704

Hailo Sienna Swing 0704 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704
نوعسطل دوتکه
دستگیره
دارای پدال
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Pure 0504
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Pure 0504

Hailo Pure 0504 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Pure 0504
دستگیره
جنساستیل
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Design 0704
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Design 0704

Hailo Design 0704 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Design 0704
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل T1S 0704
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل T1S 0704

Hailo T1S 0704 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل T1S 0704
دارای پدال
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Design 0704
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل Design 0704

Hailo Design 0704 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل Design 0704
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل T2.4 0704
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل T2.4 0704

Hailo T2.4 0704 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل T2.4 0704
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
جنساستیل
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل T1 0513
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله هایلو مدل T1 0513

Hailo T1 0513 Waste Bin

مدلسطل زباله هایلو مدل T1 0513
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
دستگیره
موجود نیست
سطل زباله هایلو مدل Trento Design 4
Rank : 5