محصولات سایت

تلویزیون ایکس ویژن Tv2 X Vision

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون ایکس ویژن نوترین ها خوش آمدید

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XK565 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XK565 سایز 43 اینچ

X.Vision 43XK565 Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XK565 سایز 43 اینچ
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT520 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT520 سایز 49 اینچ

X.Vision 49XT520 LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT520 سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS450 سایز 24 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS450 سایز 24 اینچ

X.Vision 24XS450 LED TV 24 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS450 سایز 24 اینچ
رابط هوشمند
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرHD
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT515 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT515 سایز 43 اینچ

X.Vision 43XT515 Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT515 سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
رابط هوشمند
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK560 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK560 سایز 49 اینچ

X.Vision 49XK560 LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK560 سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK560 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK560 سایز 43 اینچ

X.Vision 43XK560 LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK560 سایز 43 اینچ
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
سه بعدی
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XT520 سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XT520 سایز 32 اینچ

X.Vision 32XT520 LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XT520 سایز 32 اینچ
سه بعدی
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XY410 سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XY410 سایز 32 اینچ

X.Vision 32XY410 LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XY410 سایز 32 اینچ
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
سه بعدی
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XY410 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XY410 سایز 43 اینچ

X.Vision 43XY410 LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XY410 سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU625 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU625 سایز 49 اینچ

X.Vision 49XTU625 Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU625 سایز 49 اینچ
سه بعدی
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU625 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU625 سایز 55 اینچ

X.Vision 55XTU625 Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU625 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ایکس ویژن مدل 43XT520 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ایکس ویژن مدل 43XT520 سایز 43 اینچ

X.Vision 43XT520 LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ایکس ویژن مدل 43XT520 سایز 43 اینچ
سه بعدی
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XT515 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XT515 سایز 49 اینچ

X.Vision 49XT515 Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XT515 سایز 49 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 55XLU825 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 55XLU825 سایز 55 اینچ

X.Vision 55XLU825 LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 55XLU825 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XLU825 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XLU825 سایز 49 اینچ

X.Vision 49XLU825 LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XLU825 سایز 49 اینچ
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
سه بعدی
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XS450 سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XS450 سایز 32 اینچ

X.Vision 32XS450 LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XS450 سایز 32 اینچ
سه بعدی
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XK555 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XK555 سایز 49 اینچ

X.Vision 49XK555 Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XK555 سایز 49 اینچ
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU815 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU815 سایز 49 اینچ

X.Vision 49XTU815 Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU815 سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XK555 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XK555 سایز 43 اینچ

X.Vision 43XK555 Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XK555 سایز 43 اینچ
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS432 سایز 24 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS432 سایز 24 اینچ

X.Vision 24XS432 LED TV 24 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS432 سایز 24 اینچ
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XK550 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XK550 سایز 49 اینچ

X.Vision 49XK550 LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ایکس ویژن مدل 49XK550 سایز 49 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XL610 سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XL610 سایز 49 اینچ

X.Vision 49XL610 LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ایکس ویژن مدل 49XL610 سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست