محصولات سایت

تلویزیون شارپ Tv2 Sharp

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون شارپ نوترین ها خوش آمدید

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE3550X سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE3550X سایز 40 اینچ

Sharp LC-40LE3550X LED TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE3550X سایز 40 اینچ
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-39LE1550 سایز 39 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-39LE1550 سایز 39 اینچ

Sharp LC-39LE1550 LED TV 39 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-39LE1550 سایز 39 اینچ
سه بعدی
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند شارپ مدل LC-32LE1550 سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند شارپ مدل LC-32LE1550 سایز 32 اینچ

Sharp LC-32LE1550 Smart LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند شارپ مدل LC-32LE1550 سایز 32 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
رابط هوشمند
سه بعدی
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-60LE9400X سایز 60 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-60LE9400X سایز 60 اینچ

SHARP LC-60LE9400X LED TV 60 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-60LE9400X سایز 60 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-60LE6400X سایز 60 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-60LE6400X سایز 60 اینچ

SHARP LC-60LE6400X LED TV 60 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-60LE6400X سایز 60 اینچ
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-32LE430X سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-32LE430X سایز 32 اینچ

SHARP LC-32LE430X LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-32LE430X سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE430X سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE430X سایز 40 اینچ

SHARP LC-40LE430X LED TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE430X سایز 40 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40M5600 سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40M5600 سایز 40 اینچ

Sharp LC-40L5600X LCD TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40M5600 سایز 40 اینچ
تکنولوژی صفحهLCD
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40M5400 سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40M5400 سایز 40 اینچ

Sharp LC-40M5400X LCD TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40M5400 سایز 40 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLCD
سه بعدی
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40L650 سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40L650 سایز 40 اینچ

Sharp LC-40L650M LCD TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40L650 سایز 40 اینچ
تکنولوژی صفحهLCD
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40L550 سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40L550 سایز 40 اینچ

Sharp LC-40L550M LCD TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40L550 سایز 40 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLCD
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LE8300X سایز 46 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LE8300X سایز 46 اینچ

SHARP LC-46LE8300X LED TV 46 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LE8300X سایز 46 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE8300X سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE8300X سایز 40 اینچ

SHARP LC-40LE8300X LED TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE8300X سایز 40 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40L500M سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40L500M سایز 40 اینچ

Sharp LC-40L500M LCD TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-40L500M سایز 40 اینچ
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLCD
موجود نیست
تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32AF10N سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32AF10N سایز 32 اینچ

Sharp LC-32AF10N LCD TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32AF10N سایز 32 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLCD
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرHD
موجود نیست
تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32L4600 سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32L4600 سایز 32 اینچ

Sharp LC-32L4600X LCD TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32L4600 سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
تکنولوژی صفحهLCD
سه بعدی
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32M4400X سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32M4400X سایز 32 اینچ

Sharp LC-32M4400X LCD TV 32 Inch

موجود نیست
تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32L450M سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32L450M سایز 32 اینچ

SHARP LC-32L450M LCD TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال سی دی شارپ مدل LC-32L450M سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLCD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LE820M-IR سایز 46 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LE820M-IR سایز 46 اینچ

SHARP LC-46LE820M-IR LED TV 46 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LE820M-IR سایز 46 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE820M-IR سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE820M-IR سایز 40 اینچ

SHARP LC-40LE820M-IR LED TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE820M-IR سایز 40 اینچ
نوع صفحهتخت
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-52LE820M سایز 52 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-52LE820M سایز 52 اینچ

SHARP LC-52LE820M LED TV 52 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-52LE820M سایز 52 اینچ
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LE820M سایز 46 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LE820M سایز 46 اینچ

SHARP LC-46LE820M LED TV 46 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LE820M سایز 46 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE820M سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE820M سایز 40 اینچ

SHARP LC-40LE820M LED TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-40LE820M سایز 40 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LB700M سایز 46 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LB700M سایز 46 اینچ

SHARP LC-46LB700M LED TV 46 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی شارپ مدل LC-46LB700M سایز 46 اینچ
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
رابط هوشمند
موجود نیست
صفحه 1 از 2