محصولات سایت

تلویزیون بلست Tv2 Blest

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون بلست نوترین ها خوش آمدید

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43FDA110B سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43FDA110B سایز 43 اینچ

Blest BTV-43FDA110B Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43FDA110B سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HDC110B سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HDC110B سایز 32 اینچ

Blest BTV-32HDC110B LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HDC110B سایز 32 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرHD
سه بعدی
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-65KDA110B سایز 65 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-65KDA110B سایز 65 اینچ

Blest BTV-65KDA110B Smart LED TV 65 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-65KDA110B سایز 65 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-24HB210B سایز 24 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-24HB210B سایز 24 اینچ

Blest BTV-24HB210B LED TV 24 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-24HB210B سایز 24 اینچ
کیفیت تصویرHD
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43FDC110B سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43FDC110B سایز 43 اینچ

Blest BTV-43FDC110B LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43FDC110B سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55KEA110B سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55KEA110B سایز 55 اینچ

Blest BTV-55KEA110B Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55KEA110B سایز 55 اینچ
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49KEA110B سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49KEA110B سایز 49 اینچ

Blest BTV-49KEA110B Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49KEA110B سایز 49 اینچ
سه بعدی
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SB110B سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SB110B سایز 50 اینچ

Blest BTV-50SB110B Smart LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SB110B سایز 50 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HB110B سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HB110B سایز 50 اینچ

Blest BTV-50HB110B LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HB110B سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SB220B سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SB220B سایز 55 اینچ

Blest BTV-55SB220B Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SB220B سایز 55 اینچ
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB210S سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB210S سایز 43 اینچ

Blest BTV-43SB210S Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB210S سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210BA سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210BA سایز 43 اینچ

Blest BTV-43HB210BA LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210BA سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49SB210B سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49SB210B سایز 49 اینچ

Blest BTV-49SB210B Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-49SB210B سایز 49 اینچ
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-49HB110B سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-49HB110B سایز 49 اینچ

Blest BTV-49HB110B LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-49HB110B سایز 49 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SE110B سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SE110B سایز 50 اینچ

Blest BTV-50SE110B Smart LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-50SE110B سایز 50 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SE210B سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SE210B سایز 55 اینچ

Blest BTV-55SE210B Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-55SE210B سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210B سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210B سایز 43 اینچ

Blest BTV-43HB210B LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-43HB210B سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110S سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110S سایز 43 اینچ

Blest BTV-43SB110S Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110S سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HB110B سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HB110B سایز 32 اینچ

Blest BTV-32HB110B LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-32HB110B سایز 32 اینچ
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
سه بعدی
رابط هوشمند
کیفیت تصویرHD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-S سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-S سایز 43 اینچ

Blest BTV-43SB110B-S Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-S سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-B سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-B سایز 43 اینچ

Blest BTV-43SB110B-B Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند بلست مدل BTV-43SB110B-B سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HE110B سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HE110B سایز 50 اینچ

Blest BTV-50HE110B LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-50HE110B سایز 50 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی بلست مدل BTV-42HB110B سایز 42 اینچ