محصولات سایت

زودپز تفال Pressurecooker Tefal

به فروشگاه اینترنتی زودپز تفال نوترین ها خوش آمدید

زودپز تفال مدل Secure Five Neo گنجایش 7 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Secure Five Neo گنجایش 7 لیتر

Tefal Secure Five Neo Pressure Cooker 7 Liter

مدلزودپز تفال مدل Secure Five Neo گنجایش 7 لیتر
حجم7 لیتر
جنس بدنهاستیل
در دار
کشور سازندهفرانسه
روکشتفلون
تماس بگیرید
زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 6 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 6 لیتر

Tefal Clipso Minut Perfect Pressure Cooker 6 L

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 6 لیتر
در دار
حجم6 لیتر
کشور سازندهفرانسه
جنس بدنهاستیل
تماس بگیرید
زودپز تفال مدل Clipso Minut Duo گنجایش 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut Duo گنجایش 5 لیتر

Tefal Clipso Minut Duo Pressure Cooker 5 L

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Duo گنجایش 5 لیتر
در دار
کشور سازندهفرانسه
جنس بدنهآلومینیوم
حجم5 لیتر
روکشتیتانیوم
تماس بگیرید
زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 7.5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 7.5 لیتر

Tefal Clipso Minut Perfect Pressure Cooker 7.5 L

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 7.5 لیتر
در دار
حجم7.5 لیتر
کشور سازندهفرانسه
جنس بدنهاستیل
تماس بگیرید
زودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Essential
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Essential

Tefal Clipso Essential 6 L Pressure Cooker

مدلزودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Essential
جنس بدنهاستیل
در دار
کشور سازندهفرانسه
حجم6 لیتر
تماس بگیرید
زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 9 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 9 لیتر

Tefal Clipso Minut Perfect 9 Lit Pressure Cooker

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 9 لیتر
جنس بدنهاستیل
حجم9 لیتر
در دار
کشور سازندهفرانسه
موجود نیست
زودپز تفال مدل Secure Five neo گنجایش 4 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Secure Five neo گنجایش 4 لیتر

Tefal Secure Five neo Pressure Cooker 4 Liter

مدلزودپز تفال مدل Secure Five neo گنجایش 4 لیتر
کشور سازندهفرانسه
در دار
جنس بدنهاستیل
حجم4 لیتر
موجود نیست
زودپز تفال مدل Clipso Minut گنجایش 9 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut گنجایش 9 لیتر

Tefal ClipsoMinut Pressure Cooker 9 L

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut گنجایش 9 لیتر
کشور سازندهفرانسه
در دار
جنس بدنهاستیل
حجم9 لیتر
موجود نیست
زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 6 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 6 لیتر

Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 6 L

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 6 لیتر
در دار
کشور سازندهفرانسه
حجم6 لیتر
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 4.5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 4.5 لیتر

Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 4.5 L

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 4.5 لیتر
در دار
حجم4.5 لیتر
کشور سازندهفرانسه
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 9 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 9 لیتر

Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 9 L

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 9 لیتر
جنس بدنهاستیل
کشور سازندهفرانسه
در دار
حجم9 لیتر
موجود نیست
زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 7.5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 7.5 لیتر

Tefal Clipso Minut Easy Pressure Cooker 7.5 L

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 7.5 لیتر
جنس بدنهاستیل
حجم7.5 لیتر
در دار
کشور سازندهفرانسه
موجود نیست
زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 10 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 10 لیتر

Tefal Clipso Minut Perfect 10 Lit Pressure Cooker

مدلزودپز تفال مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 10 لیتر
جنس بدنهاستیل
در دار
حجم10 لیتر
کشور سازندهفرانسه
موجود نیست
زودپز تفال مدل Clipso Essential - گنجایش 9 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Clipso Essential - گنجایش 9 لیتر

Tefal Clipso Essential Pressure Cooker - 9 Liter

مدلزودپز تفال مدل Clipso Essential - گنجایش 9 لیتر
حجم9 لیتر
در دار
موجود نیست
زودپز تفال مدل Secure Five گنجایش 7 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Secure Five گنجایش 7 لیتر

Tefal Secure Five Pressure Cooker 7 Liter

مدلزودپز تفال مدل Secure Five گنجایش 7 لیتر
کشور سازندهفرانسه
حجم7 لیتر
جنس بدنهاستیل
در دار
موجود نیست
زودپز تفال مدل Secure Five - گنجایش 6 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Secure Five - گنجایش 6 لیتر

Tefal Secure Five Pressure Cooker - 6 Liter

مدلزودپز تفال مدل Secure Five - گنجایش 6 لیتر
در دار
جنس بدنهاستیل
حجم6 لیتر
موجود نیست
زودپز تفال مدل Secure Five ظرفیت 4 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز تفال مدل Secure Five ظرفیت 4 لیتر

Tefal Secure Five Pressure Cooker 4 Liter

مدلزودپز تفال مدل Secure Five ظرفیت 4 لیتر
حجم4 لیتر
کشور سازندهفرانسه
جنس بدنهاستیل
در دار
موجود نیست
زودپز 10 لیتری تفال مدل Clipso One
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز 10 لیتری تفال مدل Clipso One

Tefal Clipso One 10 L Pressure Cooker

مدلزودپز 10 لیتری تفال مدل Clipso One
کشور سازندهفرانسه
حجم10 لیتر
جنس بدنهاستیل
در دار
موجود نیست
زودپز 7 لیتری تفال مدل Secure 5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز 7 لیتری تفال مدل Secure 5

Tefal Secure 5 7 L Pressure Cooker

مدلزودپز 7 لیتری تفال مدل Secure 5
کشور سازندهفرانسه
حجم7 لیتر
در دار
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
زودپز 6 لیتری تفال مدل Secure 5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز 6 لیتری تفال مدل Secure 5

Tefal Secure 5 - 6 L Pressure Cooker

مدلزودپز 6 لیتری تفال مدل Secure 5
در دار
کشور سازندهفرانسه
جنس بدنهاستیل
حجم6 لیتر
موجود نیست
زودپز 7.5 لیتری تفال مدل Clipso Essential
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز 7.5 لیتری تفال مدل Clipso Essential

Tefal Clipso Essential 7.5 L Pressure Cooker

مدلزودپز 7.5 لیتری تفال مدل Clipso Essential
در دار
جنس بدنهاستیل
کشور سازندهفرانسه
حجم7.5 لیتر
موجود نیست
زودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Precision
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Precision

Tefal Clipso Precision 6 L Pressure Cooker

مدلزودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Precision
جنس بدنهاستیل
در دار
حجم6 لیتر
کشور سازندهفرانسه
موجود نیست
زودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Plus
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Plus

Tefal Clipso Plus 6 L Pressure Cooker

مدلزودپز 6 لیتری تفال مدل Clipso Plus
کشور سازندهفرانسه
در دار
حجم6 لیتر
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
زودپز 8 لیتری تفال مدل Clipso Precision
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زودپز 8 لیتری تفال مدل Clipso Precision

Tefal Clipso Precision 8 L Pressure Cooker

مدلزودپز 8 لیتری تفال مدل Clipso Precision
جنس بدنهاستیل
کشور سازندهفرانسه
در دار
حجم8 لیتر
موجود نیست
صفحه 1 از 2