محصولات سایت

اتو سام Iron Sam

به فروشگاه اینترنتی اتو سام نوترین ها خوش آمدید

اتو بخار سام مدل IR-5035BL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار سام مدل IR-5035BL

SAM IR-5035BL Steam Iron

مدلاتو بخار سام مدل IR-5035BL
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتو بخار سام مدل IR-5030BK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار سام مدل IR-5030BK

SAM IR-5030BK Steam Iron

مدلاتو بخار سام مدل IR-5030BK
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتو بخار سام مدل IR-5025GN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار سام مدل IR-5025GN

SAM IR-5025GN Steam Iron

مدلاتو بخار سام مدل IR-5025GN
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
تماس بگیرید
اتو بخار سام مدل IR-4015BN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار سام مدل IR-4015BN

SAM IR-4015BN Steam Iron

مدلاتو بخار سام مدل IR-4015BN
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتو بخار سام مدل IR-3010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار سام مدل IR-3010

SAM IR-3010 Steam Iron

مدلاتو بخار سام مدل IR-3010
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتو بخار سام مدل IR-4030GN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار سام مدل IR-4030GN

SAM IR-4030GN Steam Iron

مدلاتو بخار سام مدل IR-4030GN
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار سام مدل IR-4025
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار سام مدل IR-4025

SAM IR-4025 Steam Iron

مدلاتو بخار سام مدل IR-4025
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار سام مدل IR-4020R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار سام مدل IR-4020R

SAM IR-4020R Steam Iron

مدلاتو بخار سام مدل IR-4020R
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار سام مدل IR-4018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار سام مدل IR-4018

SAM IR-4018 Steam Iron

مدلاتو بخار سام مدل IR-4018
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
انتخاب گروه