محصولات سایت

سینک Sink

به فروشگاه اینترنتی سینک نوترین ها خوش آمدید

سینک آروما مدل EX008 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل EX008 توکار

مدلسینک آروما مدل EX008 توکار
عمق لگن200
ابعاد سینک400 × 400
تعداد لگنیک
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلD-B135 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B135 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B135 توکار
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفوناتومات
تعداد لگندو
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلD-B133 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B133 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B133 توکار
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن180
جنس سینکاستیل
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلDSG-119 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلDSG-119 توکار

مدلسینک داتیس مدلDSG-119 توکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفوناتومات
جنس سینکشیشه سکوریت شده
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تماس بگیرید
سینک کلاسیک مدل Lorenzo توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کلاسیک مدل Lorenzo توکار

مدلسینک کلاسیک مدل Lorenzo توکار
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن200
جنس سینکگرانیت
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
سینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50

Steel Sink-D-B127

مدلسینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکنیمه فانتزی
تماس بگیرید
سینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50

Steel Sink-D-B125

مدلسینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
تماس بگیرید
سینک کلاسیک مدل Rolex توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کلاسیک مدل Rolex توکار

مدلسینک کلاسیک مدل Rolex توکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکگرانیت
نوع نصبتوکار
طرح سینکسوپر فانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
تعداد لگندو
عمق لگن200
تماس بگیرید
سینک کلاسیک مدل G103
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک کلاسیک مدل G103

مدلسینک کلاسیک مدل G103
عمق لگن200
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
طرح سینکسوپر فانتزی
جنس سینکگرانیت
ابعاد سینک500 × 1160
تماس بگیرید
سینک تی اند دی مدل TD307 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک تی اند دی مدل TD307 توکار

T AND D TD307 Inset Sink

مدلسینک تی اند دی مدل TD307 توکار
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2124 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2124 توکار

مدلسینک آروما مدل2124 توکار
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکنیمه فانتزی
عمق لگن170
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2122 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2122 توکار

مدلسینک آروما مدل2122 توکار
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
عمق لگن160
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2121 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2121 توکار

مدلسینک آروما مدل2121 توکار
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
عمق لگن170
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2119 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2119 روکار

مدلسینک آروما مدل2119 روکار
ابعاد سینک600 × 1200
عمق لگن170
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
سینک آروما مدل2117 روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک آروما مدل2117 روکار

مدلسینک آروما مدل2117 روکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک600 × 1200
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن170
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
تماس بگیرید
سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1

Lambda Kitchen LK-T-1B-1 Sink

مدلسینک لامبدا کیچن مدل LK-T-1B-1
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکساده
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک400 × 700
عمق لگن200
تماس بگیرید
سینک بیمکث مدل BS917 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک بیمکث مدل BS917 توکار

Bimax BS917 Inset Sink

مدلسینک بیمکث مدل BS917 توکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکسوپر فانتزی
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک تی اند دی مدل TD312 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک تی اند دی مدل TD312 توکار

T And D TD312 Inset Sink

مدلسینک تی اند دی مدل TD312 توکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
تماس بگیرید
سینک تی اند دی مدل TD301 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک تی اند دی مدل TD301 توکار

T And D TD301 Inset Sink

مدلسینک تی اند دی مدل TD301 توکار
ابعاد سینک800 × 500
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
تعداد لگنیک
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
سینک تی اند دی مدل TD306 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک تی اند دی مدل TD306 توکار

T And D TD306 Inset Sink

مدلسینک تی اند دی مدل TD306 توکار
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1160
تماس بگیرید
سینک تی اند دی مدل TD315 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک تی اند دی مدل TD315 توکار

T And D TD315 Inset Sink

مدلسینک تی اند دی مدل TD315 توکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
عمق لگن180
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
تماس بگیرید
سینک تی اند دی مدل TD306E توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک تی اند دی مدل TD306E توکار

T And D TD306E Inset Sink

مدلسینک تی اند دی مدل TD306E توکار
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
عمق لگن150
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
تماس بگیرید
سینک تی اند دی مدل TD302E توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک تی اند دی مدل TD302E توکار

T And D TD302E Inset Sink

مدلسینک تی اند دی مدل TD302E توکار
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
سینک تی اند دی مدل TD316E روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک تی اند دی مدل TD316E روکار

T And D TD316E Siton Sink

مدلسینک تی اند دی مدل TD316E روکار
عمق لگن180
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبروکار
ابعاد سینک500 × 1200
تعداد لگندو
تماس بگیرید
صفحه 1 از 14