محصولات سایت

هود Hood

به فروشگاه اینترنتی هود نوترین ها خوش آمدید

هود شومینه ای تکنو مدل Te-510 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای تکنو مدل Te-510 سایز 90

Techno Te-510 Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای تکنو مدل Te-510 سایز 90
دور فوق سریع
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
در
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی3
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدفشاری
حسگر دود
دارای ریموت
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B4001U سایز 100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B4001U سایز 100

مدلهود بیمکث مدل B4001U سایز 100
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا12
مدل کلیدالکترونیکی
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B4001U سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B4001U سایز 80

مدلهود بیمکث مدل B4001U سایز 80
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
مدل کلیدالکترونیکی
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B1001U سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B1001U سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B1001U سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
تعداد دور موتور عادی1
مدل کلیدالکترونیکی
حسگر حرارت
تماس بگیرید
هود مورب هافنبرگ مدل A-GH820
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب هافنبرگ مدل A-GH820

مدلهود مورب هافنبرگ مدل A-GH820
مدل کلیدفشاری
دارای صفحه نمایش
مدل باز شدن دردستی
در
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90
روشنایی
مدل باز شدن دردستی
در
مدل کلیدلمسی
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای ریموت
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
هود مخفی کلاسیک مدل 134 سایز 70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مخفی کلاسیک مدل 134 سایز 70

مدلهود مخفی کلاسیک مدل 134 سایز 70
بازه سایز61 تا 85
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوردو عدد
مدل کلیدفشاری
دارای ریموت
تماس بگیرید
هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90

مدلهود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
دارای ریموت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد موتوردو عدد
مدل کلیدلمسی
در
مدل باز شدن درّبرقی
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
هود مورب کلاسیک لمسی مدل 102 سایز90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب کلاسیک لمسی مدل 102 سایز90

مدلهود مورب کلاسیک لمسی مدل 102 سایز90
مدل کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
در
دارای ریموت
روشنایی
مدل باز شدن دردستی
تماس بگیرید
هود مورب کلاسیک لمسی مدل 104 سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب کلاسیک لمسی مدل 104 سایز 90

مدلهود مورب کلاسیک لمسی مدل 104 سایز 90
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
در
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
مدل کلیدلمسی
دارای ریموت
مدل باز شدن دردستی
روشنایی
تماس بگیرید
هود هافنبرگ مدل 2018W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود هافنبرگ مدل 2018W

مدلهود هافنبرگ مدل 2018W
روشنایی
مدل کلیدفشاری
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
دارای صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
در
مدل باز شدن دردستی
تماس بگیرید
هود هافنبرگ مدل 2018S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود هافنبرگ مدل 2018S

مدلهود هافنبرگ مدل 2018S
در
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
روشنایی
تعداد دور موتور عادی3
مدل کلیدفشاری
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای صفحه نمایش
دارای ریموت
در
مدل باز شدن دردستی
مدل کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود مورب کلاسیک دکمه ای مدل 136
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب کلاسیک دکمه ای مدل 136

مدلهود مورب کلاسیک دکمه ای مدل 136
روشنایی
در
تعداد دور موتور عادی3
مدل کلیدفشاری
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
هود مورب کلاسیک لمسی مدل 261
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب کلاسیک لمسی مدل 261

مدلهود مورب کلاسیک لمسی مدل 261
مدل کلیدلمسی
دارای ریموت
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل باز شدن دردستی
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 110

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 110
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
در
تعداد دور موتور عادی4
مدل کلیدلمسی
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای ریموت
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
مدل کلیدلمسی
مدل باز شدن دردستی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای صفحه نمایش
در
دارای ریموت
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 2622
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 2622

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 2622
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
تعداد دور موتور عادی4
مدل کلیدلمسی
در
دارای ریموت
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118

مدلهود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
مدل باز شدن دردستی
مدل کلیدلمسی
در
دارای ریموت
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 112
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 112

مدلهود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 112
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
مدل کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
دارای ریموت
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
در
تماس بگیرید
هودمورب داتیس مدل ورتو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هودمورب داتیس مدل ورتو

Datees Hood

مدلهودمورب داتیس مدل ورتو
روشنایی
دور فوق سریع
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی3
امکان تغییر طول پوشش دودکش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدفشاری
قطر دهانه خروجی هوا12
دارای ریموت
در
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
حسگر دود
حسگر حرارت
تماس بگیرید
هودمورب داتیس مدل مارینا سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هودمورب داتیس مدل مارینا سایز 90

Datees Hood/Marina

مدلهودمورب داتیس مدل مارینا سایز 90
دارای ریموت
دارای صفحه نمایش
مدل باز شدن دردستی
مدل کلیدلمسی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد دور موتور عادی3
در
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
دور فوق سریع
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
ق