محصولات سایت

کولر گازی Air%20Conditioner

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی مهراصل مدل 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی مهراصل مدل 12000

Inverter split type air conditioning unit 12000

مدلکولر گازی مهراصل مدل 12000
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی تولیدی مهراصل مدل 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تولیدی مهراصل مدل 18000

Inverter split type air conditioning unit 18000

مدلکولر گازی تولیدی مهراصل مدل 18000
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH

ASTW-24A4/LH Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH
کارکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورپیستونی
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH

ASTW-18A4/LH Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH
کارکردسرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورپیستونی
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA

ASW-H24A4/DA Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000

LG NA128SK1 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی آاگ مدل AS24K77CC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آاگ مدل AS24K77CC

AEG AS24K77C Air Conditioner

مدلکولر گازی آاگ مدل AS24K77CC
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی آاگ مدل AS18K77CC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آاگ مدل AS18K77CC

AEG AS18K77C Air Conditioner

مدلکولر گازی آاگ مدل AS18K77CC
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی آاگ مدل AS12K77CC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آاگ مدل AS12K77CC

AEG AS12K77C Air Conditioner

مدلکولر گازی آاگ مدل AS12K77CC
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی آاگ مدل AS09K77CC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آاگ مدل AS09K77CC

AEG AS09K77C Air Conditioner

مدلکولر گازی آاگ مدل AS09K77CC
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA

ASW-H18A4/DA Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA

ASW-H12A4/DA Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-30HR 30000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-24HR 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-18HR 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورپیستونی
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000

Tech Electric BTS-COMFORT-30HR 30000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000

Tech Electric BTS-COMFORT-18HR 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA

ASW-H09A4/DA Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی ال جی مدل Titan S126TQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Titan S126TQ

LG Titan S126TQ Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Titan S126TQ
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
صفحه 1 از 12