محصولات سایت

اجاق مایکروویو Microwave

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو نوترین ها خوش آمدید

مایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M40

Dessini SolarDOM M40 Microwave Oven

مدلمایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M40
دارای برنامه پخت
قفل کودک
شامل جوجه گردان
گریل
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
ظرفیت40 لیتر
یخ زدایی
امکان مایکروویو
تماس بگیرید
مایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M35
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M35

Dessini SolarDOM M35 Microwave Oven

مدلمایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M35
ظرفیت35 لیتر
گریل
امکان مایکروویو
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
قفل کودک
دارای برنامه پخت
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
مایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M45
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M45

Dessini SolarDOM M45 Microwave Oven

مدلمایکروویو دسینی سری سولاردام مدل M45
دارای صفحه نمایش
یخ زدایی
امکان مایکروویو
ظرفیت45 لیتر
شامل جوجه گردان
گریل
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
دارای برنامه پخت
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4

Samsung SAMI 4 Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4
شامل جوجه گردان
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
امکان مایکروویو
گریل
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
ظرفیت28 لیتر
یخ زدایی
کانوکشن
تماس بگیرید
مایکروویو تکنو مدل TE-322
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو تکنو مدل TE-322

Techno Te-322 Microwave

مدلمایکروویو تکنو مدل TE-322
شامل جوجه گردان
امکان مایکروویو
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت25 لیتر
کانوکشن
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
دارای برنامه پخت
گریل
تماس بگیرید
مایکروویو تکنو مدل TE-321
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو تکنو مدل TE-321

Techno TE-321 Microwave Oven

مدلمایکروویو تکنو مدل TE-321
ظرفیت22 لیتر
قفل کودک
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
کانوکشن
گریل
دارای صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو بوش مدل HMT84G421
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو بوش مدل HMT84G421

Bosch HMT84G421 Microwave Oven

مدلمایکروویو بوش مدل HMT84G421
گریل
یخ زدایی
امکان مایکروویو
ظرفیت25 لیتر
دارای برنامه پخت
شامل جوجه گردان
دارای صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
مایکروویو توکار بوش سری 8 مدل CMG633BS1I
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو توکار بوش سری 8 مدل CMG633BS1I

Bosch 8 Series CMG633BS1I Built in Microwave Oven

مدلمایکروویو توکار بوش سری 8 مدل CMG633BS1I
ظرفیت45 لیتر
امکان مایکروویو
گریل
کانوکشن
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو کرال مدل MWC-303
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو کرال مدل MWC-303

CoralMWC-303 Microwave Oven

مدلمایکروویو کرال مدل MWC-303
گریل
امکان مایکروویو
قفل کودک
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
کانوکشن
دارای صفحه نمایش
ظرفیت30 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
مایکروویو زیرووات مدل ZMG-422
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو زیرووات مدل ZMG-422

مدلمایکروویو زیرووات مدل ZMG-422
شامل جوجه گردان
امکان مایکروویو
ظرفیت42 لیتر
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
گریل
دارای برنامه پخت
تماس بگیرید
مایکروویو ویداس مدل VIR-4430-W2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ویداس مدل VIR-4430-W2

Vidas VIR-4430-W2 Microwave Oven

مدلمایکروویو ویداس مدل VIR-4430-W2
قابلیت تنظیم زمان
شامل جوجه گردان
ظرفیت30 لیتر
گریل
کانوکشن
یخ زدایی
امکان مایکروویو
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
مایکروویو دکستر مدل DM-342
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو دکستر مدل DM-342

Dexter DM-342 Microwave Oven

مدلمایکروویو دکستر مدل DM-342
دارای صفحه نمایش
ظرفیت34 لیتر
کانوکشن
امکان مایکروویو
یخ زدایی
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
گریل
تماس بگیرید
مایکروویو فلر مدل MW 342
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 342

Feller MW 342 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 342
دارای صفحه نمایش
امکان مایکروویو
دارای برنامه پخت
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
ظرفیت34 لیتر
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
گریل
تماس بگیرید
مایکروویو فلر مدل MW 301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 301

Feller MW 301 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 301
دارای برنامه پخت
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت30 لیتر
امکان مایکروویو
گریل
یخ زدایی
دارای صفحه نمایش
کانوکشن
تماس بگیرید
ماکروویو کلترونیک مدل MW 785
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماکروویو کلترونیک مدل MW 785

Clatronic MW 785 Microwave

مدلماکروویو کلترونیک مدل MW 785
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت20 لیتر
گریل
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
کانوکشن
تماس بگیرید
مایکروویو کلترونیک مدل MWG 786
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو کلترونیک مدل MWG 786

Clatronic MWG 786 Microwave Oven

مدلمایکروویو کلترونیک مدل MWG 786
شامل جوجه گردان
امکان مایکروویو
یخ زدایی
گریل
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
ظرفیت20 لیتر
تماس بگیرید
مایکروویو ال جی مدل MG48
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو ال جی مدل MG48

LG MG48 Microwave Oven

مدلمایکروویو ال جی مدل MG48
قابلیت تنظیم زمان
گریل
ظرفیت42 لیتر
دارای برنامه پخت
قفل کودک
کانوکشن
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو کنوود مدل MW942
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو کنوود مدل MW942

Kenwood MW942 Microwave Oven

مدلمایکروویو کنوود مدل MW942
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
یخ زدایی
ظرفیت17 لیتر
تماس بگیرید
مایکروویو تکنو مدل TE-342
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو تکنو مدل TE-342

Techno TE-342 Microwave Oven

مدلمایکروویو تکنو مدل TE-342
ظرفیت30 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
دارای صفحه نمایش
دارای برنامه پخت
شامل جوجه گردان
امکان مایکروویو
گریل
کانوکشن
تماس بگیرید
مایکروویو کنوود مدل MW939
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو کنوود مدل MW939

Kenwood MW939 Microwave Oven

مدلمایکروویو کنوود مدل MW939
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت20 لیتر
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
دارای برنامه پخت
کانوکشن
گریل
تماس بگیرید
مایکروویو توکار بوش مدل BEL634GS1I
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو توکار بوش مدل BEL634GS1I

Bosch BEL634GS1I Built in Microwave Oven

مدلمایکروویو توکار بوش مدل BEL634GS1I
ظرفیت21 لیتر
کانوکشن
شامل جوجه گردان
دارای صفحه نمایش
دارای برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
امکان مایکروویو
گریل
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو بوش مدل HMT84G451