محصولات سایت

چرخ گوشت Meat Mincers

به فروشگاه اینترنتی چرخ گوشت نوترین ها خوش آمدید

چرخ گوشت فوما مدل FU-329
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت فوما مدل FU-329

Fuma FU-329 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت فوما مدل FU-329
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت الیزا مدل MG-3871Z
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت الیزا مدل MG-3871Z

Eliza MG-3871Z Meat Mincer

مدلچرخ گوشت الیزا مدل MG-3871Z
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت الیزا مدل MG-3872Z
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت الیزا مدل MG-3872Z

Eliza MG-3872Z Meat Mincer

مدلچرخ گوشت الیزا مدل MG-3872Z
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت دسینی مدل 404
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت دسینی مدل 404

Dessini 404 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت دسینی مدل 404
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت دسینی مدل 303
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت دسینی مدل 303

Dessini 303 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت دسینی مدل 303
امکان چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی2500 تا 3000 وات
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت دسینی مدل101
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت دسینی مدل101

Dessini 101 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت دسینی مدل101
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی2500 تا 3000 وات
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت سنکور مدلSMG 4382
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت سنکور مدلSMG 4382

Sencor SMG 4382 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت سنکور مدلSMG 4382
امکان چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت سنکور مدلSMG 4381
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت سنکور مدلSMG 4381

Sencor SMG 4381 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت سنکور مدلSMG 4381
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
تماس بگیرید
چرخ گوشت زولینگن مدل 8607
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت زولینگن مدل 8607

مدلچرخ گوشت زولینگن مدل 8607
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت برمودا مدل 71112
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت برمودا مدل 71112

Bermuda 71112 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت برمودا مدل 71112
محدوده توان مصرفی450 تا 1000 وات
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020

Pars Khazar Buffalo-2020 Meat Mincers

مدلچرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت آیسن مدل IE-G510
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آیسن مدل IE-G510

Icen MG-1600P Meat Mincer

مدلچرخ گوشت آیسن مدل IE-G510
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-910
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-910

مدلچرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-910
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
چرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-911
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-911

mahsonic MJ-911 Meat Mincers

مدلچرخ گوشت ماهسونیک مدل MJ-911
امکان چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت رنکارد مدل RAN571
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت رنکارد مدل RAN571

Rancard RAN571 Meat Grinder

مدلچرخ گوشت رنکارد مدل RAN571
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت رنکارد مدل RAN572
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت رنکارد مدل RAN572

Rancard RAN572 Meat Grinder

مدلچرخ گوشت رنکارد مدل RAN572
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت بیشل مدل BL-MG-009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت بیشل مدل BL-MG-009

Bishel BL-MG-009 Meat Grinder

تماس بگیرید
چرخ گوشت ویداس VIR-3507
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت ویداس VIR-3507

Vidas Meat Grinder VIR-3507

مدلچرخ گوشت ویداس VIR-3507
محدوده توان مصرفی2500 تا 3000 وات
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت کلورانس مدل G30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت کلورانس مدل G30

Kalorance G30 Meat Grinder

مدلچرخ گوشت کلورانس مدل G30
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
چرخ گوشت کلورانس مدل FB-838E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت کلورانس مدل FB-838E

Kalorance FB-838E Meat Grinder

مدلچرخ گوشت کلورانس مدل FB-838E
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
تماس بگیرید
چرخ گوشت لارنزا مدل TH-800
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت لارنزا مدل TH-800

Larenza TH-800 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت لارنزا مدل TH-800
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-826
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-826

Gosonic GMG-826 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-826
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
تماس بگیرید
چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-853
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-853

Gosonic GMG-853 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-853
محدوده توان مصرفی450 تا 1000 وات
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-856
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-856

Gosonic GMG-856 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-856
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی2500 تا 3000 وات
تماس بگیرید
صفحه 1 از 8
انتخاب گروه