محصولات سایت

چای ساز Tea Makers

به فروشگاه اینترنتی چای ساز نوترین ها خوش آمدید

چای ساز واتسون کد 3002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3002

مدلچای ساز واتسون کد 3002
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز رابیلوکس مدل 111405
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز رابیلوکس مدل 111405

Rabilux 111405 Tea Maker

مدلچای ساز رابیلوکس مدل 111405
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز رابیلوکس مدل Lelle کد 111409
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز رابیلوکس مدل Lelle کد 111409

Rabilux 111409 Tea Maker

مدلچای ساز رابیلوکس مدل Lelle کد 111409
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
چايي ساز رنكارد مدل RAN541
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چايي ساز رنكارد مدل RAN541

مدلچايي ساز رنكارد مدل RAN541
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز تکنو مدل Te-911
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز تکنو مدل Te-911

Techno Te-911 Tea Maker

مدلچای ساز تکنو مدل Te-911
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P

Pars Khazar TK-2300P Tea Maker

مدلچای ساز پارس خزر مدل TK-2300P
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز تایگر کد TI935A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز تایگر کد TI935A

مدلچای ساز تایگر کد TI935A
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز هاردستون مدل TKG1711W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TKG1711W

Hardstone TKG1711W Tea Maker

تماس بگیرید
چای ساز الیزا مدل TM-5871
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز الیزا مدل TM-5871

Eliza TM-5871 Tea Maker

مدلچای ساز الیزا مدل TM-5871
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
چای ساز اونیک مدل 110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز اونیک مدل 110

مدلچای ساز اونیک مدل 110
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز الیزا مدل TM-5872
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز الیزا مدل TM-5872

Eliza TM-5872 Tea Maker

مدلچای ساز الیزا مدل TM-5872
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز فوهلن مدل FTM-520S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فوهلن مدل FTM-520S

Fuhlen FTM-520S Tea Maker

مدلچای ساز فوهلن مدل FTM-520S
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز فوهلن مدل FTM-004
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز فوهلن مدل FTM-004

Fuhlen FTM-004 Tea Maker

مدلچای ساز فوهلن مدل FTM-004
شامل قوری چای
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
تماس بگیرید
چای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S

Rosetta RM-710S Tea Maker

مدلچای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
دمنوش ساز سنکور مدل SWK 1280SS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دمنوش ساز سنکور مدل SWK 1280SS

Sencor SWK 1280SS Tea Maker

مدلدمنوش ساز سنکور مدل SWK 1280SS
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز واتسون کد 3015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3015

مدلچای ساز واتسون کد 3015
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز رنکارد مدل RAN 541
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز رنکارد مدل RAN 541

Rancard RAN 541 Tea Maker

مدلچای ساز رنکارد مدل RAN 541
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1325
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1325

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1325
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز برمودا مدل 73445
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز برمودا مدل 73445

Bermuda 73445 Tea Maker

مدلچای ساز برمودا مدل 73445
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1364
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1364

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1364
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز دسینی مدل 6006
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 6006

Dessini 6006 Tea Maker

مدلچای ساز دسینی مدل 6006
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز همیلتون مدل HTS-998
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز همیلتون مدل HTS-998

Hamilton HTS-998 Tea Maker

مدلچای ساز همیلتون مدل HTS-998
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز آرزوم مدل AR3031
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز آرزوم مدل AR3031

Arzum AR3031 Tea Maker

مدلچای ساز آرزوم مدل AR3031
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز ماهسونیک مدل MK-502
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز ماهسونیک مدل MK-502

Mahsonic MK-502 Tea Maker

مدلچای ساز ماهسونیک مدل MK-502
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
صفحه 1 از 12
انتخاب گروه