محصولات سایت

غذاساز هاردستون Food Processor Hardstone

به فروشگاه اینترنتی غذاساز هاردستون نوترین ها خوش آمدید

Hardstone FPP1001 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FPP1001 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FPP1001

مدلغذاساز هاردستون مدل FPP1001
همزن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
آسیاب
خمیر زن
صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
پوره ساز و رب ساز
خردکن کوچک
مخلوط کن
چرخ گوشت
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد توربو (Turbo)
موجود نیست
Hardstone FPS1002 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FPS1002 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FPS1002

مدلغذاساز هاردستون مدل FPS1002
آسیاب
خردکن کوچک
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
پوره ساز و رب ساز
همزن
آبمیوه گیری
خمیر زن
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
چرخ گوشت
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
موجود نیست
Hardstone FPP1003 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FPP1003 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FPP1003

مدلغذاساز هاردستون مدل FPP1003
آب مرکبات گیری
مخلوط کن
خردکن کوچک
همزن
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
چرخ گوشت
آسیاب
عملکرد توربو (Turbo)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
موجود نیست
Hardstone FPS1001 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FPS1001 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FPS1001

مدلغذاساز هاردستون مدل FPS1001
چرخ گوشت
همزن
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
پوره ساز و رب ساز
خمیر زن
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آسیاب
موجود نیست
Hardstone FB3901 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FB3901 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FB3901

مدلغذاساز هاردستون مدل FB3901
محفظه جمع آوری سیم برق
آسیاب
آبمیوه گیری
همزن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
چرخ گوشت
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
مخلوط کن
موجود نیست
Hardstone FP6205 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FP6205 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FP6205

مدلغذاساز هاردستون مدل FP6205
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آبمیوه گیری
چرخ گوشت
همزن
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
موجود نیست
Hardstone FP6204 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FP6204 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FP6204

مدلغذاساز هاردستون مدل FP6204
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
همزن
آسیاب
آب مرکبات گیری
موجود نیست
Hardstone FP7301 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FP7301 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FP7301

مدلغذاساز هاردستون مدل FP7301
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
موجود نیست
Hardstone FP7302 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FP7302 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FP7302

مدلغذاساز هاردستون مدل FP7302
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
مخلوط کن
همزن
چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آبمیوه گیری
موجود نیست
Hardstone FP6202 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FP6202 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FP6202

مدلغذاساز هاردستون مدل FP6202
آب مرکبات گیری
آسیاب
چرخ گوشت
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
آبمیوه گیری
مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
موجود نیست
Hardstone FP6201 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone FP6201 Food Processor

غذاساز هاردستون مدل FP6201

مدلغذاساز هاردستون مدل FP6201
آسیاب
محفظه جمع آوری سیم برق
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
مخلوط کن
موجود نیست
انتخاب گروه