محصولات سایت

مخلوط کن هاردستون Blenders Hardstone

به فروشگاه اینترنتی مخلوط کن هاردستون نوترین ها خوش آمدید

Hardstone BLS7001B Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone BLS7001B Blender

مخلوط کن هاردستون مدل BLS7001B

موجود نیست
Hardstone MB5001 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone MB5001 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل MB5001

مدلمخلوط کن هاردستون مدل MB5001
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
موجود نیست
Hardstone BL8403 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone BL8403 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل BL8403

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL8403
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Hardstone BL8401 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone BL8401 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل BL8401

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL8401
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Hardstone BL8402 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone BL8402 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل BL8402

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL8402
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Hardstone BL4711 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone BL4711 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل BL4711

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL4711
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Hardstone BL4710 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone BL4710 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل BL4710

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL4710
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Hardstone BL5001 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone BL5001 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل BL5001

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL5001
جنس بدنهپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچپلاستیک
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
موجود نیست
Hardstone HS-HB4705 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone HS-HB4705 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل HS-HB4705

مدلمخلوط کن هاردستون مدل HS-HB4705
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Hardstone HS-GB4704 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone HS-GB4704 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل HS-GB4704

مدلمخلوط کن هاردستون مدل HS-GB4704
جنس بدنهاستیل
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی800 تا 850 وات
موجود نیست
Hardstone BL4707 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone BL4707 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل BL4707

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL4707
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Hardstone HB4706 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone HB4706 Blender

مخلوط کن هاردستون مدل HB4706

مدلمخلوط کن هاردستون مدل HB4706
جنس بدنهاستیل
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
موجود نیست
انتخاب گروه