محصولات سایت

آبمیوه گیری هاردستون Juicer Hardstone

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری هاردستون نوترین ها خوش آمدید

Hardstone JES8001S Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone JES8001S Juicer

آبمیوه گیری هاردستون مدل JES8001S

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JES8001S
کارکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
مخزن تفاله
تماس بگیرید
Hardstone JES1003S Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone JES1003S Juicer

آبمیوه گیری هاردستون مدل JES1003S

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JES1003S
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
آسیاب
کارکرددو کاره
تماس بگیرید
Hardstone JES1201S Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone JES1201S Juicer

آبمیوه گیری هاردستون مدل JES1201S

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JES1201S
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
مخلوط کن
آسیاب
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
کارکردچهار کاره
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
Hardstone JES4202 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone JES4202 Juicer

آبمیوه گیری هاردستون مدل JES4202

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JES4202
آسیاب
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
آبمیوه گیری هاردستون مدل JEP2510B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JEP2510B

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JEP2510B
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
موجود نیست
Hardstone JB5002 S Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone JB5002 S Juicer

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 S

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 S
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Hardstone JB5002W Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone JB5002W Juicer

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 W

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 W
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Hardstone JB3913 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone JB3913 Juicer

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB3913

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB3913
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Hardstone JB6204 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone JB6204 Juicer

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB6204

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB6204
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Hardstone JB6202 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone JB6202 Juicer

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB6202

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB6202
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
موجود نیست
انتخاب گروه