محصولات سایت

جاروبرقی هاردستون Vaccum Cleaner Hardstone

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی هاردستون نوترین ها خوش آمدید

Hardstone VCP1821 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VCP1821 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VCP1821

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VCP1821
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Hardstone HVC1600 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone HVC1600 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل HVC1600

مدلجاروبرقی هاردستون مدل HVC1600
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Hardstone VCP2590 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VCP2590 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VCP2590

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VCP2590
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
موجود نیست
Hardstone VC2402 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC2402 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC2402

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2402
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Hardstone VC2401 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC2401 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC2401

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2401
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
موجود نیست
Hardstone VC2202 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC2202 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC2202

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2202
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
کنترل روی دسته
موجود نیست
Hardstone VC2201 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC2201 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC2201

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2201
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
کنترل روی دسته
موجود نیست
Hardstone VCP1423 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VCP1423 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VCP1423

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VCP1423
نوع فیلتر خروجیHEPA
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Hardstone VCP1422 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VCP1422 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VCP1422

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VCP1422
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
موجود نیست
Hardstone VC2243 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC2243 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC2243

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2243
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
Hardstone VC4120 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC4120 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC4120

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4120
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
موجود نیست
Hardstone VC4112 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC4112 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC4112

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4112
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Hardstone VC4111R Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC4111R Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC4111R

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4111R
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Hardstone VC4327 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC4327 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC4327

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4327
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Hardstone VC4313 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone VC4313 Vacuum Cleaner

جاروبرقی هاردستون مدل VC4313

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4313
نوع فیلتر خروجیHEPA
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
موجود نیست
انتخاب گروه