محصولات سایت

ظروف پخت و پز پاشاباغچه Cookware Pasabahce

به فروشگاه اینترنتی ظروف پخت و پز پاشاباغچه نوترین ها خوش آمدید

Pasabahce Borcam 59794 Cooking Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Borcam 59794 Cooking Dish

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Borcam کد 59794

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Borcam کد 59794
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهپیرکس
تعداد دسته
تماس بگیرید
Pasabahce Borcam 59114 Cooking Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Borcam 59114 Cooking Dish

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Borcam کد 59114

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Borcam کد 59114
تعداد دسته
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
جنس بدنهپیرکس
در
تماس بگیرید
Pasabahce Borcam 59044 Cooking Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Borcam 59044 Cooking Dish

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Borcam کد 59044

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Borcam کد 59044
در
جنس بدنهپیرکس
تعداد دسته
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59234 Cooking Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59234 Cooking Dish

ظرف پخت پاشاباغچه سری گازینی کد 59234

مدلظرف پخت پاشاباغچه سری گازینی کد 59234
تعداد دستهدو عدد
در
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر
تماس بگیرید
Pasabahce Borcam 59003 Cooking Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Borcam 59003 Cooking Dish

ظرف پخت پاشاباغچه سری بورجم کد 59003

مدلظرف پخت پاشاباغچه سری بورجم کد 59003
جنس بدنهشیشه
تعداد دستهدو عدد
در
قابلیت استفاده درمایکروویو فر
تماس بگیرید
Pasabahce Barjam 014 59014 Cooking Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Barjam 014 59014 Cooking Dish

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Barjam 014 59014

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Barjam 014 59014
در
تعداد دسته
جنس بدنهشیشه
تماس بگیرید
Pasabahce Barjam 59044 Cooking Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Barjam 59044 Cooking Dish

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Barjam 044 59044

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Barjam 044 59044
جنس بدنهشیشه
در
تعداد دسته
قابلیت استفاده درمایکروویو
تماس بگیرید
Pasabahce Barjam 59024 Cooking Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Barjam 59024 Cooking Dish

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Barjam 59024

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Barjam 59024
جنس بدنهشیشه
در
قابلیت استفاده درمایکروویو
تعداد دستهدو عدد
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59052 Cooking Dish Size 34
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59052 Cooking Dish Size 34

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59052 سایز 34 - بسته دو عددی

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59052 سایز 34 - بسته دو عددی
تعداد دستهدو عدد
در
جنس بدنهشیشه
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59084 Cooking Dish Size 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59084 Cooking Dish Size 26

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59084 سایز 26

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59084 سایز 26
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر
در
تعداد دسته
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59234 Cooking Dish Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59234 Cooking Dish Size 24

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59234 سایز 24

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59234 سایز 24
در
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59334 Cooking Dish Size 36
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59334 Cooking Dish Size 36

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59334 سایز 36

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59334 سایز 36
قابلیت استفاده درفر
در
جنس بدنهشیشه
تعداد دسته
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59314 Cooking Dish Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59314 Cooking Dish Size 28

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59314 سایز 28

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59314 سایز 28
قابلیت استفاده درفر
تعداد دسته
جنس بدنهشیشه
در
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59324 Cooking Dish Size 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59324 Cooking Dish Size 28

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59324 سایز 28

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59324 سایز 28
در
تعداد دسته
قابلیت استفاده درفر
جنس بدنهشیشه
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59304 Cooking Dish size 22
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59304 Cooking Dish size 22

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59304 سایز 22

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59304 سایز 22
جنس بدنهشیشه
تعداد دسته
قابلیت استفاده درفر
در
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59224 Cooking Dish Size 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59224 Cooking Dish Size 20

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59224 سایز 20

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59224 سایز 20
تعداد دستهدو عدد
قابلیت استفاده درفر
در
جنس بدنهشیشه
تماس بگیرید
Pasabahce Guzzini 59244 Cooking Dish Size 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Guzzini 59244 Cooking Dish Size 24

ظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59244 سایز 24

مدلظرف پخت پاشاباغچه مدل Guzzini 59244 سایز 24
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر
در
تماس بگیرید
Pasabahce Rectangular Cake Disk 59104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Rectangular Cake Disk 59104

ظرف پخت کیک پاشاباغچه کد 59104

مدلظرف پخت کیک پاشاباغچه کد 59104
جنس بدنهشیشه
در
قابلیت استفاده درمایکروویو
تعداد دستهدو عدد
تماس بگیرید
Pasabahce Flat Food Cooking 159075
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Flat Food Cooking 159075

خوراک پز پاشاباغچه مدل بورجام کد 159075

مدلخوراک پز پاشاباغچه مدل بورجام کد 159075
در
تعداد دسته
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تماس بگیرید
Pasabahce Round Food Cooking 59003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Round Food Cooking 59003

خوراک پز پاشاباغچه مدل بورجام کد 59003

مدلخوراک پز پاشاباغچه مدل بورجام کد 59003
جنس بدنهشیشه
تعداد دستهدو عدد
در
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تماس بگیرید
Pasabahce Square Food Cooking 59049
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Square Food Cooking 59049

خوراک پز پاشاباغچه کد 59049

مدلخوراک پز پاشاباغچه کد 59049
در
قابلیت استفاده درمایکروویو فر
تعداد دستهدو عدد
جنس بدنهشیشه
تماس بگیرید
Pasabahce Oval Food Cooking 59074
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Oval Food Cooking 59074

خوراک پز پاشاباغچه مدل بورجام کد 59074

مدلخوراک پز پاشاباغچه مدل بورجام کد 59074
در
قابلیت استفاده درمایکروویو فر
تعداد دسته
جنس بدنهشیشه
تماس بگیرید
Pasabahce Rectangle Food Cooking 59204
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Rectangle Food Cooking 59204

خوراک پز پاشاباغچه مدل بورجام کد 59204

مدلخوراک پز پاشاباغچه مدل بورجام کد 59204
در
تعداد دسته
جنس بدنهشیشه
قابلیت استفاده درفر مایکروویو
تماس بگیرید
Pasabahce Square food Cooking 59034
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pasabahce Square food Cooking 59034

خوراک پز پاشاباغچه کد 59034

مدلخوراک پز پاشاباغچه کد 59034
جنس بدنهشیشه
در
تعداد دستهدو عدد