محصولات سایت

ظروف یکبار مصرف کوشا Disposablecontainer Koosha

به فروشگاه اینترنتی ظروف یکبار مصرف کوشا نوترین ها خوش آمدید

Koosha Mini 50 Disposable Glass Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Mini 50 Disposable Glass Pack of 10

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Mini 50 بسته 10 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Mini 50 بسته 10 عددی
تعداد10
ساخته شده ازپلاستیک
نوعلیوان
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربرددمنوش سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه آب
تماس بگیرید
Koosha Special Lux 706 Disposable Glass Pack of 12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Special Lux 706 Disposable Glass Pack of 12

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Special Lux 706 بسته 12 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Special Lux 706 بسته 12 عددی
کاربردقهوه دمنوش نوشابه چای آب
تعداد12
نوعلیوان
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازپلاستیک
تماس بگیرید
Koosha Nice 50 Disposable Glass Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Nice 50 Disposable Glass Pack of 10

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Nice 50 بسته 10 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Nice 50 بسته 10 عددی
نوعلیوان
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربرددمنوش سایر نوشیدنی های سرد و گرم سالاد آب
ساخته شده ازپلاستیک
تماس بگیرید
Koosha Nice 450 Disposable Glass Pack of 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Nice 450 Disposable Glass Pack of 2

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Nice 450 بسته 2 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Nice 450 بسته 2 عددی
نوعلیوان
کاربردسایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه آب
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازپلاستیک
تماس بگیرید
Koosha Special 100 Disposable Glass Pack of 12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Special 100 Disposable Glass Pack of 12

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Special 100 بسته 12 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Special 100 بسته 12 عددی
ساخته شده ازپلاستیک
کاربردغذای سرد سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه آب
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد12
نوعلیوان
تماس بگیرید
Koosha Lux 1024 Disposable Tray Pack of 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Lux 1024 Disposable Tray Pack of 6

دیس یکبار مصرف کوشا مدل Lux 1024 بسته 6 عددی

مدلدیس یکبار مصرف کوشا مدل Lux 1024 بسته 6 عددی
تعداد6
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعدیس
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سالاد خورشت غذای گرم
ساخته شده ازپلاستیک
تماس بگیرید
Koosha Luxe 50 Disposable Glass Pack of 12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Luxe 50 Disposable Glass Pack of 12

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Luxe 50 بسته 12 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Luxe 50 بسته 12 عددی
نوعلیوان
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازپلاستیک
تعداد12
کاربردسایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه
تماس بگیرید
Koosha Oval 201 Disposable Tray Pack of 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Oval 201 Disposable Tray Pack of 4

دیس یکبار مصرف کوشا مدل Oval 201 بسته 4 عددی

مدلدیس یکبار مصرف کوشا مدل Oval 201 بسته 4 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازپلاستیک
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سالاد غذای گرم
تعداد4
نوعدیس
تماس بگیرید
Koosha 928 Disposable Tray Pack of 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha 928 Disposable Tray Pack of 6

دیس یکبار مصرف کوشا کد 928 بسته 6 عددی

مدلدیس یکبار مصرف کوشا کد 928 بسته 6 عددی
نوعدیس
تعداد6
ساخته شده ازپلاستیک
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سالاد
تماس بگیرید
Koosha Oval K109 Disposable Tray Pack of 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Oval K109 Disposable Tray Pack of 4

دیس یکبار مصرف کوشا مدل Oval K109 بسته 4 عددی

مدلدیس یکبار مصرف کوشا مدل Oval K109 بسته 4 عددی
ساخته شده ازپلاستیک
تعداد4
نوعدیس
کاربردغذای سرد میوه مخلفات سالاد غذای گرم
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تماس بگیرید
Koosha Lux 200 Disposable Bowl Pack of 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Lux 200 Disposable Bowl Pack of 6

پیاله یکبار مصرف کوشا مدل Lux 200 بسته 6 عددی

مدلپیاله یکبار مصرف کوشا مدل Lux 200 بسته 6 عددی
نوعپیاله
ساخته شده ازپلاستیک
کاربردغذای سرد بستنی ترشی سالاد ماست
تعداد6
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تماس بگیرید
Koosha Lux 0454 Disposable Plate Pack of 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Lux 0454 Disposable Plate Pack of 6

بشقاب یکبار مصرف کوشا مدل Lux 0454 بسته 6 عددی

مدلبشقاب یکبار مصرف کوشا مدل Lux 0454 بسته 6 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازپلاستیک
تعداد6
نوعبشقاب
کاربردآش سوپ خورشت
تماس بگیرید
Koosha Disposable Serve Dish - 2500ml
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Disposable Serve Dish - 2500ml

ظرف سرو یکبار مصرف کوشا - ظرفیت 2500 میلی‌لیتر

مدلظرف سرو یکبار مصرف کوشا - ظرفیت 2500 میلی‌لیتر
کاربردغذای سرد غذای گرم آش ماست خورشت
تعداد1
نوعظرف
ساخته شده ازپلاستیک
تماس بگیرید
Koosha Disposable Serve Dish - 1500ml
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Disposable Serve Dish - 1500ml

ظرف سرو یکبار مصرف کوشا - ظرفیت 1500 میلی‌لیتر

مدلظرف سرو یکبار مصرف کوشا - ظرفیت 1500 میلی‌لیتر
تعداد1
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعظرف
کاربردغذای سرد غذای گرم آش ماست خورشت
ساخته شده ازپلاستیک
تماس بگیرید
Koosha Microwave Food Container Series Disposable 1000ml
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Microwave Food Container Series Disposable 1000ml

ظرف غذای یکبار مصرف کوشا حجم 1000ml

مدلظرف غذای یکبار مصرف کوشا حجم 1000ml
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردغذای سرد غذای گرم
تعداد1
ساخته شده ازپلاستیک
نوعظرف
تماس بگیرید
Koosha Classic Lona Disposable Bowl Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Classic Lona Disposable Bowl Pack of 10

پیاله یکبار مصرف کوشا مدل Classic Lona بسته10 عددی

مدلپیاله یکبار مصرف کوشا مدل Classic Lona بسته10 عددی
تعداد10
ساخته شده ازپلاستیک
نوعپیاله
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردبستنی ترشی سالاد ماست
موجود نیست
Koosha Aush 200 Disposable Glass Pack of 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Aush 200 Disposable Glass Pack of 6

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Aush 200 بسته 6 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Aush 200 بسته 6 عددی
ساخته شده ازپلاستیک
تعداد6
کاربرددمنوش سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه چای آب
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعلیوان
موجود نیست
Koosha Shaylin 200 Disposable Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Shaylin 200 Disposable Dish

ظرف یکبار مصرف کوشا مدل Shaylin 200

مدلظرف یکبار مصرف کوشا مدل Shaylin 200
تعداد1
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعظرف
ساخته شده ازپلاستیک
کاربردغذای سرد میوه بستنی سایر موارد ترشی سالاد ماست
موجود نیست
Koosha Elsa 220 Disposable Glass Pack of 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Elsa 220 Disposable Glass Pack of 6

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Elsa 220 بسته 6 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Elsa 220 بسته 6 عددی
تعداد6
نوعلیوان
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازپلاستیک
کاربرددمنوش نوشابه آب
موجود نیست
Koosha Nice 280 Disposable Glass Pack of 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Nice 280 Disposable Glass Pack of 4

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Nice 280 بسته 4 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Nice 280 بسته 4 عددی
کاربرددمنوش سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه آب
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعلیوان
ساخته شده ازپلاستیک
تعداد4
موجود نیست
Koosha Imperial 1475 Disposable Spoon Pack of 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Imperial 1475 Disposable Spoon Pack of 24

قاشق یکبار مصرف کوشا مدل Imperial 1475 بسته 24 عددی

مدلقاشق یکبار مصرف کوشا مدل Imperial 1475 بسته 24 عددی
ساخته شده ازپلاستیک
تعداد24
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعقاشق
کاربردآش سوپ خورشت غذای گرم ماست
موجود نیست
Koosha Lona 100 Disposable Glass Pack of 12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Koosha Lona 100 Disposable Glass Pack of 12

لیوان یکبار مصرف کوشا مدل Lona 100 بسته 12 عددی

مدللیوان یکبار مصرف کوشا مدل Lona 100 بسته 12 عددی
نوعلیوان
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربرددمنوش سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه آب
تعداد12
ساخته شده ازپلاستیک
موجود نیست
Koosha Lona 330 Disposable Glass Pack of 6
Rank : 5
</