محصولات سایت

ظروف یکبار مصرف سیتک Disposablecontainer Ctech

به فروشگاه اینترنتی ظروف یکبار مصرف سیتک نوترین ها خوش آمدید

C.Tech CB04 Disposable Bowl With Door - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CB04 Disposable Bowl With Door - Pack of 10

کاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB04 - بسته 10 عددی

مدلکاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB04 - بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد غذای گرم مخلفات سالاد سوپ آش ترشی بستنی ذرت مکزیکی سایر موارد
نوعکاسه
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازنشاسته
موجود نیست
C.Tech CB03 Disposable Bowl With Door - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CB03 Disposable Bowl With Door - Pack of 10

کاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB03 - بسته 10 عددی

مدلکاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB03 - بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردغذای سرد آش سوپ خورشت غذای گرم
تعداد10
نوعکاسه
ساخته شده ازنشاسته
موجود نیست
C.Tech CC02 Disposable Container With Door - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CC02 Disposable Container With Door - Pack of 10

ظرف یکبار مصرف در دار سیتک کد CC02 - بسته 10 عددی

مدلظرف یکبار مصرف در دار سیتک کد CC02 - بسته 10 عددی
نوعظرف
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازنشاسته
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه مخلفات سایر موارد
تعداد10
موجود نیست
C.Tech CT02 Disposable Tray - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CT02 Disposable Tray - Pack of 10

دیس یکبار مصرف سیتک کد CT02 - بسته 10 عددی

مدلدیس یکبار مصرف سیتک کد CT02 - بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه مخلفات سالاد سایر موارد
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعدیس
تعداد10
ساخته شده ازنشاسته
موجود نیست
C.Tech CG03 Disposable Glass - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CG03 Disposable Glass - Pack of 10

لیوان یکبار مصرف سیتک کد CG03 - بسته 10 عددی

مدللیوان یکبار مصرف سیتک کد CG03 - بسته 10 عددی
تعداد10
کاربردآب قهوه چای سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه
نوعلیوان
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازنشاسته
موجود نیست
C.Tech CG02 Disposable Glass - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CG02 Disposable Glass - Pack of 10

لیوان یکبار مصرف سیتک کد CG02 - بسته 10 عددی

مدللیوان یکبار مصرف سیتک کد CG02 - بسته 10 عددی
تعداد10
نوعلیوان
ساخته شده ازنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردآب قهوه چای سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه
موجود نیست
C.Tech CG01 Disposable Glass - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CG01 Disposable Glass - Pack of 10

لیوان یکبار مصرف سیتک کد CG01 - بسته 10 عددی

مدللیوان یکبار مصرف سیتک کد CG01 - بسته 10 عددی
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردآب قهوه چای سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه
ساخته شده ازنشاسته
نوعلیوان
موجود نیست
C.Tech CB01 Disposable Bowl With Door - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CB01 Disposable Bowl With Door - Pack of 10

کاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی

مدلکاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی
تعداد10
کاربردسوپ آش ترشی ماست بستنی خورشت سایر موارد
ساخته شده ازنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعکاسه
موجود نیست
C.Tech CB01 Disposable Bowl - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CB01 Disposable Bowl - Pack of 10

کاسه یکبار مصرف سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی

مدلکاسه یکبار مصرف سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی
نوعکاسه
ساخته شده ازنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد10
کاربردبستنی سایر موارد ترشی آش سوپ خورشت ماست
موجود نیست
C.Tech CB02 Disposable Bow - Pack of 5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CB02 Disposable Bow - Pack of 5

کاسه یکبار مصرف سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی

مدلکاسه یکبار مصرف سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردسالاد سوپ آش ترشی ماست بستنی خورشت سایر موارد
ساخته شده ازنشاسته
نوعکاسه
تعداد5
موجود نیست
C.Tech CK01 Disposable Knife - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CK01 Disposable Knife - Pack of 10

چاقو یکبار مصرف سیتک کد CK01 - بسته 10 عددی

مدلچاقو یکبار مصرف سیتک کد CK01 - بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه
تعداد10
نوعکارد
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازنشاسته
موجود نیست
C.Tech CF01 Disposable Fork - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CF01 Disposable Fork - Pack of 10

چنگال یکبار مصرف سیتک کد CF01 - بسته 10 عددی

مدلچنگال یکبار مصرف سیتک کد CF01 - بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازنشاسته
نوعچنگال
تعداد10
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه مخلفات سالاد
موجود نیست
C.Tech CS01 Disposable Spoon - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CS01 Disposable Spoon - Pack of 10

قاشق یکبار مصرف سیتک کد CS01 - بسته 10 عددی

مدلقاشق یکبار مصرف سیتک کد CS01 - بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد غذای گرم مخلفات سوپ آش خورشت
نوعقاشق
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
ساخته شده ازنشاسته
موجود نیست
C.Tech CB02 Disposable Bowl With Door - Pack of 5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CB02 Disposable Bowl With Door - Pack of 5

کاسه یکبار مصرف دردار سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی

مدلکاسه یکبار مصرف دردار سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی
کاربردسالاد سوپ آش ترشی ماست بستنی خورشت سایر موارد
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعکاسه
تعداد5
ساخته شده ازنشاسته
موجود نیست
C.Tech CC01 Disposable Container - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CC01 Disposable Container - Pack of 10

ظرف یکبار مصرف سیتک کد CC01 - بسته 10 عددی

مدلظرف یکبار مصرف سیتک کد CC01 - بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعظرف
تعداد10
ساخته شده ازنشاسته
کاربردغذای سرد غذای گرم مخلفات
موجود نیست
C.Tech CT01 Disposable Tray - Pack of 5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CT01 Disposable Tray - Pack of 5

دیس یکبار مصرف سیتک کد CT01 - بسته 5 عددی

مدلدیس یکبار مصرف سیتک کد CT01 - بسته 5 عددی
کاربردغذای سرد غذای گرم
نوعدیس
ساخته شده ازنشاسته
تعداد5
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
C.Tech CP01 Dispsable Plate - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CP01 Dispsable Plate - Pack of 10

پیش دستی یکبار مصرف سیتک کد CP01 - بسته 10 عددی

مدلپیش دستی یکبار مصرف سیتک کد CP01 - بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد10
نوعپیش دستی
ساخته شده ازنشاسته
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه سایر موارد
موجود نیست
C.Tech CP02 Disposable Plate - Pack of 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

C.Tech CP02 Disposable Plate - Pack of 10

بشقاب یکبار مصرف سیتک کد CP02 - بسته 10 عددی

مدلبشقاب یکبار مصرف سیتک کد CP02 - بسته 10 عددی
ساخته شده ازنشاسته
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه سایر موارد
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد10
نوعبشقاب
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن