محصولات سایت

تلویزیون سی یرا Tv2 Sierra

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون سی یرا نوترین ها خوش آمدید

Sierra SR-LE43110 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE43110 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43110 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43110 سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
3D
نوع صفحهتخت
HDR
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Sierra SR-LE43101 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE43101 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43101 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43101 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
HDR
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
3D
تماس بگیرید
Sierra SR-LE55401 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE55401 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ
3D
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تماس بگیرید
Sierra SR-LE24102 LED TV 24 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE24102 LED TV 24 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24102 سایز 24 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24102 سایز 24 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرHD
HDR
تماس بگیرید
Sierra SR-LE32107 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE32107 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32107 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32107 سایز 32 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
HDR
کیفیت تصویرHD
3D
رابط هوشمند
تماس بگیرید
Sierra SR-LE55401 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE55401 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
HDR
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Sierra SR-LE50101 LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE50101 LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE50101 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE50101 سایز 50 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
3D
HDR
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Sierra SR-LE43101 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE43101 LED TV 43 Inch

تلویزیون 43 اینچ سی یرا مدل SR-LE43101

مدلتلویزیون 43 اینچ سی یرا مدل SR-LE43101
نوع صفحهتخت
3D
HDR
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Sierra SR-LE32106 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE32106 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32106 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32106 سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
HDR
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
3D
موجود نیست
Sierra SR-LE32101 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE32101 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32101 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32101 سایز 32 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
HDR
3D
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Sierra SR-LE24101 LED TV 24 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE24101 LED TV 24 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24101 سایز 24 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24101 سایز 24 اینچ
HDR
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرHD
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
3D
موجود نیست
Sierra SR-LE 32103 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE 32103 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 32103 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 32103 سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
رابط هوشمند
HDR
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
3D
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Sierra SR-LE 48101 LED TV 48 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE 48101 LED TV 48 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 48101 سایز 48 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 48101 سایز 48 اینچ
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
3D
موجود نیست
Sierra SR-LE 42102 LED TV 42 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE 42102 LED TV 42 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 42102 سایز 42 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 42102 سایز 42 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
موجود نیست
Sierra SR-LE40101 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE40101 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40101 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40101 سایز 40 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
3D
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Sierra SR-LE40102 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sierra SR-LE40102 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40102 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40102 سایز 40 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
موجود نیست
انتخاب گروه